Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie of uw zorgovereenkomst kunt u schriftelijk aan ons doorgeven. Lees hieronder hoe uw de wijzigingen aan ons kunt doorgeven.

Wijziging in uw persoonlijke situatie

Wilt u als budgethouder of vertegenwoordiger een wijziging doorgeven die betrekking heeft op uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een aanvraag voor de WSNP, verhuizing of wijziging van het correspondentieadres)?
Stuurt u dan een mail naar pgb@eno.nl .
U kunt ons ook schriftelijk op de hoogte brengen van de wijziging. Ons postadres is:

 

Zorgkantoor Midden IJssel,

Postbus 40,

7400 AA Deventer

 

Tijdelijk naar het buitenland

Gaat u tijdelijk naar het buitenland en ontvangt u een Persoonsgebonden budget (PGB)? Lees meer over een (tijdelijk) verblijf in het buitenland en uw PGB.

Wijziging met betrekking tot uw zorgovereenkomst

Wanneer u een wijziging door wilt geven met betrekking tot de zorgovereenkomst, dan gebruikt u hiervoor het PGB Portaal.

Einde PGB

Wanneer u uw PGB wilt stopzetten, dan moet u dat aan het Zorgkantoor Midden IJssel doorgeven via een wijzigingsformulier (zie boven).

 

Vergeet u niet om dan ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener te beëindigen bij de SVB? Informatie over het beëindigen van de zorgovereenkomst kunt u vinden via de website van de SVB.