Pgb, wijzigingen vanaf 2021

Wijziging maximumtarieven

Op 1 januari 2021 gaan de maximumtarieven die u uw zorgverlener mag betalen omhoog. Dat betekent dat u het tarief van uw zorgverlener kunt aanpassen als u dat wenst. Let op: u kunt alleen het tarief van uw zorgverlener verhogen als u hiervoor genoeg budget heeft.
De volgende maximumtarieven gelden voor het pgb-Wlz vanaf 1 januari 2021.
o Formeel uurtarief: € 66,60
o Dagdeeltarief: € 61,32
o Informeel uurtarief: € 21,14

 

Tarievenlijsten

Tarieventabel 2021

 

Informatiebulletins

Informatiebulletin (pdf), (december  2020)