Nieuwe maximumtarieven pgb-Wlz vanaf 1 juli 2020

Per 1 juli worden de maximum tarieven voor pgb-Wlz verhoogd. Voortaan worden de maximumtarieven jaarlijks geïndexeerd.

 

Eigenlijk zou op 1 januari 2020 een verhoging van de maximum tarieven van 1,82% ingaan. Dat is niet doorgegaan en daarom worden per 1 juli 2020 de maximum tarieven met 3,64% verhoogd.


De volgende maximumtarieven gelden voor het pgb-Wlz vanaf 1 juli 2020.

  • Formeel uurtarief: € 65,29
  • Dagdeeltarief: € 60,12
  • Informeel uurtarief: € 20,73

De maximumtarieven tot 1 juli 2020

De volgende maximumtarieven gelden op dit moment voor het pgb-Wlz:

  • Formeel uurtarief: € 63,-
  • Dagdeeltarief: € 58,-
  • Informele uurtarief: € 20,-

Tarief van uw zorgverlener aanpassen

Wilt u het tarief van uw zorgverlener aanpassen? Gebruik hiervoor een wijzigingsformulier. U vindt het wijzigingsformulier op https://www.svb.nl/nl/pgb/formulieren.

Let op: u kunt alleen het tarief van uw zorgverlener verhogen als u hiervoor ruimte in uw budget hebt. U kunt het formulier alvast invullen, maar het nieuwe maximumtarief gaat pas per 1 juli 2020 in. Vul daarom 1 juli 2020 in als ingangsdatum van de wijziging.