Documenten


Op deze pagina kunt u verschillende documenten over de Wet langdurige zorg (Wlz) en het persoonsgebonden budget (PGB-Wlz) downloaden. Voor een actuele versie van sommige documenten verwijzen wij u naar de website van de eigenaar van deze documenten.

Informatie langdurige zorg 2021

Informatie over de Wlz en het zorgkantoor

Informatie over het persoonsgebonden budget (PGB-Wlz)

Bekijk hieronder onze documenten over het PGB.

Informatie

Formulieren

PGB Informatiebulletins van Zorginstituut Nederland