Overgangsregeling Ggz naar Wlz

Zorgkantoor Midden IJssel
Zoals u wellicht al vernomen heeft, is het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2022 hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.

Afhandeling

De afhandeling zal zo spoedig mogelijk in 2022 worden afgerond, maar zal zeker het eerste kwartaal van 2022 in beslag nemen. VWS, ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en CIZ hebben hiervoor een overgangswerkwijze opgesteld om de zorg bij de overgang naar 2022 te waarborgen en continueren. Voor cliënten die voor 1-1-2022 een indicatieaanvraag voor langdurige zorg hebben ingediend bij het CIZ is een overgangsregeling opgesteld. Hieronder leggen we uit wat de overgangsregeling inhoudt.

Welke cliënten ontvangen vanaf 1-1-2022 zorg vanuit de Wlz?

Voor het merendeel van de cliënten met een Wlz-indicatie geldt dat ze op 1-1-2022 zorg vanuit de Wlz krijgen. Hebben uw cliënten een indicatiebesluit gekregen voor 1-1-2022 en aangegeven dat ze wederom van u geestelijke gezondheidszorg willen ontvangen? En heeft u een contract gesloten met ons zorgkantoor? Dan ontvangt u van ons zorgkantoor een zorgtoewijzing en kunt u hierover uw cliënt informeren.

Welke cliënten ontvangen later in 2022 zorg vanuit de Wlz?

Onderstaande afspraken gelden voor cliënten die zorg in natura (zin) willen ontvangen, en die voor 1-1-2022 een indicatie-aanvraag voor langdurige zorg bij het CIZ hebben gedaan. Voor cliënten met een voorkeur voor een persoonsgebonden budget zijn andere afspraken gemaakt (zie alinea ‘Cliënten met een persoonsgebonden budget’).

  • Cliënten die na 1-1-2022 een Wlz-indicatie ontvangen van het CIZ

Voor deze cliënten geldt dat ze dezelfde zorg vanuit de gemeente en/of de zorgverzekeraar blijven ontvangen zoals nu ook het geval is. Totdat de zorgtoewijzing vanuit het zorgkantoor heeft plaatsgevonden.

  • Cliënten waarvoor de zorgbemiddeling nog niet is afgerond op 1-1-2022

Voor deze cliënten geldt dat ze dezelfde zorg vanuit de gemeente en/of de zorgverzekeraar blijven ontvangen zoals nu ook het geval is, totdat de zorgtoewijzing vanuit het zorgkantoor heeft plaatsgevonden. Het gaat hier met name om cliënten die hebben aangegeven te willen verhuizen naar een andere zorgaanbieder. Op www.salland.nl/zorgkantoor/wlz/zorg/ggz-in-de-wlz vindt u (binnenkort) de informatie naar cliënten hierover.

  • Als u nog geen contract heeft afgesloten met het zorgkantoor voor zorg vanuit de Wlz

Wij kunnen de zorgtoewijzing(en) naar u doorzetten op het moment dat u een contract voor geestelijke gezondheidszorg vanuit de Wlz heeft afgesloten met ons zorgkantoor. Tot die tijd ontvangen uw cliënten zorg vanuit de gemeente en/of zorgverzekeraar.

Facturatie

Hieronder leest u de overgangswerkwijze met betrekking tot de facturatie.

  1. Totdat de Wlz-indicatie van uw cliënt ingaat stuurt u de facturen naar de gemeente en/of de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor cliënten die een indicatiebesluit na 1-1-2022 ontvangen.
  2. Heeft uw cliënt op 1-1-2022 een Wlz-indicatie, maar is de zorgtoewijzing op 1-2-2022? Dan stuurt u een stopbericht naar de gemeente op 1-2-2022 en dient een declaratie in bij de gemeente voor de overgangsperiode (1-1-2022 tot 1-2-2022). U declareert vanaf 1-2-2022 via i-Wlz berichtenverkeer.
  3. Heeft uw cliënt op 1-2-2022 een Wlz-indicatie, maar is de zorgtoewijzing op 1-4-2022? Dan stuurt u een stopbericht naar de gemeente op 1-4-2022 en dient een declaratie in bij de gemeente voor de overgangsperiode (1-2-2022 tot 1-4-2022). U declareert vanaf 1-4-2022via i-Wlz berichtenverkeer.

Eigen bijdrage

Uw cliënten betalen vanaf het moment van zorgtoewijzing een eigen bijdrage voor de Wlz. In voorbeeld 2 hierboven is dat vanaf 1-2-2022.

Cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb)

Heeft u ook cliënten met een voorkeur voor een persoonsgebonden budget? En hebben die cliënten nu ook een pgb? Voor hen wordt zo snel mogelijk het reguliere toekenningstraject ingezet. Totdat dit is afgerond geldt het volgende:

  1. Cliënten die voor 1-1-2022 een Wlz-indicatie hebben ontvangen, maar waarvoor het pgb-aanvraagproces nog niet is afgerond op 1-1-2022, ontvangen een tijdelijke toekenningsbeschikking van het zorgkantoor. Ook is er een tijdelijk Wlz-budget bij de SVB. De hoogte van dit budget is afhankelijk van de indicatie. Met dit budget kunnen zij dezelfde zorg bij dezelfde aanbieder bekostigen zoals nu ook het geval is.
  2. Cliënten die na 1-1-2022 een Wlz-indicatie ontvangen, krijgen vanaf dat moment ook een tijdelijke toekenningsbeschikking totdat de pgb-aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd door het zorgkantoor

Meer informatie over de overgangsregeling voor pgb vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz.

Vragen

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan gerust contact op met de afdeling Zorgtoewijzing via (0570) 68 74 41. Meer informatie, waaronder een Q&A voor cliënten en zorgaanbieders vindt u op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz

Direct naar de veelgestelde vragen en antwoorden voor cliënten en zorgaanbieders