Bureau Zorgtoewijzing

Zorgkantoor Midden IJssel
Bij Bureau Zorgtoewijzing kunt u als zorgaanbieder onder andere terecht voor informatie over de indicatie van een cliƫnt.

Bij Bureau Zorgtoewijzing kunt u als zorgaanbieder onder andere terecht voor:

  • Informatie over de indicatie van een cliënt.
  • Informatie over de leveringsvormen van zorg.
  • Vragen over overbruggingsmogelijkheden voor een cliënt.
  • Technische vragen over het berichtenverkeer.
  • Het aanvragen van Meerzorg. Wilt u in 2021 Meerzorg aanvragen dan moet u hiervoor het Meerzorgsjabloon volledig invullen.

Crisisregeling

Alle informatie over crisisplaatsing in de regio Midden IJssel leest u in het document Regeling crisiszorg (PDF). Mocht u vragen hebben of er niet uitkomen, neem dan gerust contact met ons op. Let op, met ingang van 2021 gelden er nieuwe afspraken voor de crisisregie voor de Gehandicaptenzorg in onze regio. De zorgkantoren hebben namelijk in elke regio een onafhankelijke crisisregisseur aangesteld en er zijn in elke regio afspraken gemaakt over een crisisondersteuningsteam (COT). De crisisregisseur beoordeelt of er sprake is van een crisis en wijst in het geval van een crisis de cliënt toe aan een COT of aan een zorgaanbieder met een beschikbaar crisisbed.

Crisisregisseurs regio Midden IJssel
Voor de regio Midden IJssel kunt u gebruik maken van de expertise van 2 ervaren crisisregisseurs Gehandicaptenzorg. Astrid Brouwer en Corrie van den Broek zijn onlangs gestart met hun werkzaamheden voor onze regio Midden IJssel. Deze crisisregisseurs hebben overzicht over de beschikbare crisisbedden in de regio en kunnen zonodig gebruik maken van crisisplaatsen buiten de regio. Daarnaast vervullen zij een actieve rol bij de vervolgzorg danwel terugplaatsing na de crisissituatie. Hierbij opereren zij onafhankelijk van zowel zorgaanbieder als zorgkantoor.

U kunt de crisisregisseurs Gz tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 088 - 222 44 30 of per mail via crisisregisseur@menzis.nl.

De nieuwe afspraken voor de crisisregie voor de Gehandicaptenzorg zijn volgens een landelijk uniform model ingevuld. De crisisregiefunctie voor de regio Midden IJssel vindt plaats in nauwe afstemming met de zorgkantoren van Menzis en Zilveren Kruis.

Crisisondersteuningsteam (COT)
Een COT ondersteunt zorgteams op locatie om een crisisopname te voorkomen of te verkorten. Een crisisregisseur kan er voor kiezen het COT in te zetten als er bijvoorbeeld op de plaats waar de cliënt woont een onhoudbare situatie dreigt te ontstaan. Daarnaast kan het COT worden ingezet als er, na een crisisopname, extra begeleiding nodig is bij de terugplaatsing of om te voorkomen dat de situatie zich herhaalt. De inzet van het COT kan alleen plaatsvinden na toestemming van de crisisregisseur.
Meer informatie over het COT vindt u in deze folder (PDF).

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.

 

Hieronder vindt u belangrijke landelijke en regionale documenten

Documenten 2022

Documenten 2021

Contact opnemen bij vragen voor Bureau Zorgtoewijzing

Bureau Zorgtoewijzing is bereikbaar via ons e-mailadres: wachtlijst@eno.nl.
Daarnaast zijn wij op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer
(0570) 68 74 41.