Transitiemiddelen 2022-2023 voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg

 

Om de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden is het noodzakelijk om betekenisvolle stappen te zetten op onder meer het gebied van de arbeidsmarkt, het scheiden van wonen en zorg en innovaties en technologie. Dit zijn onderwerpen waar wij samen met u hard aan werken in onze regio. Het ministerie van VWS heeft aangegeven deze beweging landelijk een impuls te willen geven door, tijdelijk voor de periode 2022-2026, transitiemiddelen beschikbaar te stellen aan de regio. Deze transitiemiddelen vallen uiteen in twee delen: 

  • Regionaal stimuleringsbudget voor regionale samenwerking, modern werkgeverschap en innovaties, bestemd voor initiatieven in de sectoren ouderenzorg (V&V) en gehandicaptenzorg (GZ); 
  • Regiobudget voor scheiden van wonen zorg, bestemd voor initiatieven in de sector ouderenzorg (V&V). 

In het landelijk en regionaal aanvullend inkoopkader voor de transitiemiddelen 2022-2023 geven wij aan op welke wijze wij deze transitiemiddelen gaan inzetten. Voor onze regio sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de planvorming die al binnen Salland United en Samen voor Sallandse Zorg plaatsvindt.

In deze documenten leest u hier meer over: 
Aanvullend landelijk inkoopkader 2022 en 2023 transitiemiddelen (PDF)
Aanvulling transitiemiddelen Wlz 2022-2023 Midden IJssel (PDF) 

U kon tot 29 augustus jl. vragen stellen over de landelijke of regionale aanvulling transitiemiddelen. De beantwoording van alle binnengekomen vragen vindt plaats via een Nota van Inlichten die u hieronder aantreft en kunt downloaden.

Nota van Inlichtingen aanvullend inkoopbeleid Transitiemiddelen 2022-2023 (pdf)

NvI aanvulling transitiemiddelen 2022-2023 Midden IJssel (pdf)