Regeling Meerzorg uitgebreid met V&V en GGZ

Vanaf 1-1-2016 wordt de regeling Meerzorg uitgebreid van de sector gehandicaptenzorg (GZ) naar de sectoren Verpleging en Verzorging (VV) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het betekent dat cliƫnten met een ZZP V&V 7 en 8 of een GGZ B 6 of 7 bij aantoonbare, extreme zorgzwaarte ook een beroep kunnen doen op de inzet van meerzorg. In de GZ is er een uitbreiding met ZZP LG 6.

Momenteel ontwikkelt Zorgkantoor Midden IJssel samen met andere zorgkantoren een uniforme aanvraagprocedure Meerzorg. De huidige regeling Meerzorg (bijlage 7 bij de overeenkomst Wlz 2016) wordt zodanig aangepast dat het voor de sectoren GZ, VV en GGZ gaat gelden. De aangepaste versie van de regeling staat eind januari 2016 online.