Benutting contracteerruimte 2022 – update oktober/herschikking

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met augustus 2022 verwerkt. Dit vormt de basis voor onze huidige jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten voor dit jaar. Dit betreft onder meer de (nieuwe) regeling voor meerzorg en de inzet van transitiemiddelen. Het herschikkingstraject voor 2022 is inmiddels in volle gang. De gecontracteerde zorgaanbieders hebben van ons een jaarprognose ontvangen op basis van de declaraties tot en met het eerste halfjaar van 2022. Hierover vinden momenteel afrondende gesprekken met zorginkoop plaats. Onze insteek en verwachting is de verwachte zorg in de regio binnen de voor onze regio beschikbare contracteerruimte te financieren. Daarnaast worden er bij de herschikking ook afspraken gemaakt over de inzet van transitiemiddelen voor 2022. Deze middelen zijn weliswaar geoormerkt en buiten de reguliere contracteerruimte beschikbaar gesteld maar worden bij de herschikking verdisconteerd in de tariefafspraak van aangewezen kassierinstellingen.

 

Benutting contracteerruimte 2022 – update september/herschikking

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met juli 2022 verwerkt. Dit vormt de basis voor onze huidige jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten voor dit jaar. Dit betreft onder meer de (nieuwe) regeling voor meerzorg en de inzet van transitiemiddelen.

Het herschikkingstraject voor 2022 is inmiddels van start gegaan. De gecontracteerde zorgaanbieders hebben van ons een jaarprognose ontvangen op basis van de declaraties tot en met het eerste halfjaar van 2022. Hierover vinden momenteel gesprekken met zorginkoop plaats, waarbij wij volgens planning eind september de reguliere P*Q afspraken voor 2022 willen afronden. Onze insteek en verwachting is de verwachte zorg in de regio binnen de  beschikbare regionale contracteerruimte te kunnen financieren.

Daarnaast worden er bij de herschikking ook afspraken gemaakt over de inzet van transitiemiddelen voor 2022. Deze middelen zijn weliswaar geoormerkt en buiten de reguliere contracteerruimte beschikbaar gesteld maar worden bij de herschikking verdisconteerd in de tariefafspraak van aangewezen kassierinstellingen.

 

Benutting contracteerruimte 2022 – update augustus

Op dit moment zijn de zorgdeclaraties tot en met juni 2022 verwerkt. Dit vormt de basis voor onze huidige jaarprognose aangevuld met inschattingen voor andere effecten die van invloed zijn op de Wlz kosten voor dit jaar. Dit betreft onder meer de (nieuwe) regeling voor meerzorg en de inzet van transitiemiddelen.

Op basis van onze huidige inzichten is onze verwachting dat de contracteerruimte voor onze regio toereikend zal zijn om de verwachte zorg in de regio te kunnen financieren. Wij blijven u maandelijks informeren over de actuele stand van zaken.