Contractering van (onafhankelijke) cliëntondersteuning voor 2023

1 juni 2022 - Cliëntondersteuning versterkt de eigen regie van cliënten en borgt dat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over hun zorg. Wij lichten graag toe hoe Zorgkantoor Midden IJssel onafhankelijke cliëntondersteuning contracteert voor 2023.

De inkoopronde 2023 voor OCO-organisaties die in 2022 een contract hebben

De zorgkantoren hebben besloten om de overeenkomsten met de huidige organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz voort te zetten met een verlenging op overeenkomst voor 2023.

Als u voor deze verlenging in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u de Instemmingsverklaring 2023 in te vullen en voor 29 juli 2022 naar ons toe te sturen. U ontvangt u uiterlijk 15 september een addendum

De inkoopronde 2023 voor nieuwe organisaties

Er is per zorgkantoorregio ruimte voor maximaal 4 organisaties.

Bekijk het overzicht van de organisaties die op dit moment actief zijn in onze regio.

Als u voldoet aan de voorwaarden en u wilt in 2023 onafhankelijke cliëntondersteuning bieden aan onze cliënten in een regio waar nog ruimte is voor nieuwe organisaties, dan kunt u inschrijven. In het inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning Wlz 2022, het Addendum 2023 en de overeenkomst 2023 staat welke informatie wij willen ontvangen als onderbouwing van uw inschrijving. Organisaties die ingeschreven hebben, ontvangen uiterlijk 15 september 2022 bericht of zij in aanmerking komen voor een overeenkomst en welke (financiële) afspraak wij willen maken voor onafhankelijke cliëntondersteuning 2023. Wij sluiten overeenkomsten voor één jaar.

 

Tijdschema

Fase Wie Datum 
Publicatie addendum op landelijk inkoopkader
Onafhankelijke cliëntondersteuning en start inschrijving
Zorgkantoor 1 juni 2022
Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen OCO organisatie Tot uiterlijk 16 juni 2022 12:00
Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor  30 juni 2022
Sluiting inschrijving voor inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning OCO organisatie  Uiterlijk 29 juli 2022 17.00 uur
Beoordeling door zorgkantoren Zorgkantoor Vanaf 1 augustus 2022
Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen Zorgkantoor  15 september 2022
Mogelijkheid tot bezwaar OCO organisatie 29 september 2022
Uiterste moment van reactie op bezwaar Zorgkantoor 13 oktober 2022
Sluiten overeenkomsten inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Zorgkantoor Oktober 2022
Ingangsdatum overeenkomst OCO organisatie  1 januari 2023

 

Documenten