Wlz-brede zorgregistratie en materiële controle

Zorgkantoor Midden IJssel
Op de website van iStandaarden.nl leest u meer informatie en de bijbehorende documentatie over de nieuwe versie van het BEP-model Wlz.

Praktische informatie zorgregistratie

Materiële controle

Het Beleidsplan materiële controle geeft invulling aan de wettelijke verplichting om de schadelast te beperken. Het zorgkantoor wil op deze manier invulling geven aan de maatschappelijke verplichting om zich in te spannen voor een correct declaratieverkeer, zodat iedere zorgaanbieder krijgt waar hij recht op heeft, niet meer en niet minder.

Eén van de middelen die hiervoor ter beschikking staat is de materiële controle. Het doel van materiële controle is het verwerven van voldoende zekerheid dat de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie feitelijk en terecht geleverd is. Met andere woorden: is de prestatie daadwerkelijk geleverd en was deze zorg het meest aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde.

Verklaring terugkeer naar zelfstandig wonen (Wlz)

Verwacht u als arts of zorginstelling dat een cliënt de instelling binnen een half jaar kan verlaten? Er is dan sprake van ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen’. Dat betekent dat de cliënt waarschijnlijk weer thuis kan gaan wonen. U stuurt hiervan de verklaring 'Terugkeer naar zelfstandig wonen' naar het zorgkantoor. Deze verklaring kunt u via de website van het CAK downloaden, invullen en naar ons opsturen (via het Vecozo notitieverkeer). Tevens verzoeken wij de arts\aanbieder (via het Vecozo notitieverkeer) antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Is de ontslagdatum besproken met de cliënt en/of contactpersoon en staat dit vermeld in het cliëntdossier?
  • Is er sprake van ontslag zonder verdere zorg of een wijziging van intramurale zorg naar VPT en/of MPT?
  • Is het verantwoord dat cliënt zelfstandig gaat wonen?

Na ontvangst van het formulier zullen wij de gegevens van het zorgkantoor invullen en na ondertekening doorsturen naar het CAK.

Zolang de status ‘Terugkeer naar de zelfstandig wonen’ geldt, betaalt de cliënt een lage eigen bijdrage. De cliënt kan zich daardoor financieel voorbereiden op zijn of haar terugkeer naar huis. Een verklaring ‘Terugkeer naar zelfstandig wonen’ is maximaal zes maanden geldig (2018). Vanaf 2019 is een verklaring 'Terugkeer naar zelfstandig wonen' maximaal vier maanden geldig. Een verlenging of aanpassing van de periode is niet mogelijk. Onder voorwaarden is echter wel een nieuw verzoek mogelijk. Zie de website van het CAK.