Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over declareren op cliëntniveau

Hoe worden mijn Mondzorgbestanden (MZ302) gecontroleerd en hoe wordt hierover teruggekoppeld?
De gegevens worden gecontroleerd conform de landelijk afgesproken (controle)regels. Een overzicht van de controles vindt u op de website van Vektis (https://www.vektis.nl/standaardisatie/standaarden/MZ301-1.3). Terugkoppeling vindt plaats via de MZ302.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de controles vereenvoudigd maar inhoudelijk niet aangepast. De NZa-regels zijn namelijk niet gewijzigd.
Ik heb nog geen eigen softwarepakket om een declaratiebericht aan te maken. Wat moet ik nu doen?
Het bedrijf “Promeetec” heeft een softwareapplicatie ontwikkeld waarmee u een AW319 declaratiebericht kunt aanmaken.Zie voor alle relevante informatie de website van Promeetec.
Waar kan ik informatie vinden over het EI-bestand?
Ga naar de website van Vektis voor het Vektis-format en nadere informatie over de AW319 en AW320.
Binnen welke termijn moet ik het declaratiebestand aanleveren?
Wij ontvangen het bestand graag binnen maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode. Zie voor deze en overige informatie ook het declaratieprotocol wat als Addendum bij de overeenkomst 2020/2021 (Zorgkantoor – Zorgaanbieder Wlz) is verstrekt.
Hoe worden mijn gegevens gecontroleerd en hoe wordt hierover teruggekoppeld?
De gegevens worden gecontroleerd conform de landelijk afgesproken regels. Een overzicht van de controles vindt u op de website van Vektis. Terugkoppeling vindt plaats via de AW320.
Kan ik nog gegevens uit een vorige maand aanbieden?
Ja, dat kan. Op de website van Vektis leest u over de werkwijze, invulinstructie en berichtspecificatie.

Bijvoorbeeld: U heeft de maand februari 2020 al gedeclareerd bij uw zorgkantoor, maar ontvangt nog een opname van een cliënt op 05-02-2020. U kunt deze cliënt opvoeren bij uw declaratie van de huidige maand. U hoeft geen nieuwe aanlevering van februari 2020 te verstrekken.
Een cliënt heeft een herindicatie ontvangen die ingaat met terugwerkende kracht. Moeten wij (zorgaanbieder) de al ingediende declaratie(s) aanpassen?
U moet de cliënt in het huidige maandbestand opvoeren met de oude gegevens als credit en de juiste declaratieregels als debet. Let op, de credit regels moeten voor de debet regels staan in het bestand. Er hoeven geen aparte bestanden voor de maanden aangeleverd te worden. Zie voor meer info ook de invulinstructie op de Vektissite.
Op welk niveau moet ik als aanbieder mijn declaratie indienen; op AGB-code of CAK bevoorschottingscode niveau?
Als zorgaanbieder heeft u een overeenkomst met een (of meerdere) zorgkantoor (zorgkantoren). De zorgaanbieders moeten de AW319 aanleveren onder de koepelcode cq. declarantcode (rubriek 0112) en als uitvoerder (rubriek 0420) moet de AGB-code van de instelling opgevoerd worden.
Mag ik het declaratiebestand ook aanleveren via e-mail?
Nee, dat is niet toegestaan. U moet het bestand aanleveren via Vecozo (beveiligde lijn) bij het juiste zorgkantoor. Het declaratiebestand bevat privacygevoelige informatie, waarvan we niet kunnen garanderen dat deze beschermd wordt via het gewone e-mailverkeer.
Mutatiedagen zijn niet opgenomen in AZR, hoe voer ik die op?
Omdat de mutatiedagen niet in AZR zitten, dient u deze zelf op te voeren op basis van uw eigen administratie. Let op: Indien een cliënt verhuist van locatie A naar locatie B binnen dezelfde organisatie, kan maximaal één mutatiedag gedeclareerd worden. (NZA beleidsregel BR/REG-20124)

Let op: mutatiedagen mogen het wettelijk gestelde maximum niet overschrijden.
Loop ik kans andere gegevens aan te moeten leveren als ik (zorgaanbieder) te maken heb met meerdere zorgkantoren?
Het declaratieformat is een landelijk vastgesteld document en zorgkantoren hebben toegezegd uniformiteit te hanteren/bewaken. Er kunnen slechts kleine/minimale verschillen ontstaan door afwijkende regiogebonden (productie)afspraken.