Mondzorg WLZ

Zorgkantoor Midden IJssel
Voor Mondzorgbehandelingen die zijn uitgevoerd voor Wlz-cliënten worden de machtigingsaanvragen en declaraties bij Zorgkantoor Midden IJssel ingediend via het VECOZO Machtigingenportaal en Declaratieportaal indien:

Mondzorgbehandelingen

Voor Mondzorgbehandelingen die zijn uitgevoerd voor Wlz-cliënten worden de machtigingsaanvragen en declaraties bij Zorgkantoor Midden IJssel ingediend via het VECOZO Machtigingenportaal en Declaratieportaal indien:

  • Er een indicatie is voor behandeling en verblijf in dezelfde instelling;
  • De instelling hiervoor is gecontracteerd door het Zorgkantoor;
  • De klant daadwerkelijk verblijft in deze instelling.

Uitgangspunt is dat informatie over de Wlz-indicatie van de klant en betreffende Zorgkantoor bekend is bij de zorgaanbieder waar uw klant verblijft en dat de mondzorgprofessional deze informatie ontvangt van de zorgaanbieder, klantbegeleider of de klant zelf.

Machtigingsprocedure
Aanvragen voor behandelingen die vooraf een machtiging vereisen worden digitaal bij Zorgkantoor Midden IJssel ingediend via het Machtigingenportaal van VECOZO. Het is alleen mogelijk om een machtigingsaanvraag via het Machtigingenportaal in te dienen als u beschikt over een persoonlijke AGB-code. Machtigingen worden aangevraagd door de mondzorgprofessional en niet door de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft.

Declaratieprocedure
Voor de declaratie wordt gebruik gemaakt van de landelijke Vektis standaarden MZ301 voor het indienen van een declaratie en MZ302 voor het retourbericht.

De landelijke afspraken voor Mondzorg Wlz vindt u in de Handreiking Uitvoering Mondzorg Wlz.

Declaraties worden ingediend door de mondzorgprofessional die de behandeling uitvoert. Via het berichtenverkeer koppelt Zorgkantoor Midden IJssel informatie over de verwerking van de declaratie digitaal terug. Om het VECOZO Machtigingenportaal en Declaratieportaal te kunnen gebruiken, moet u met de juiste autorisaties te zijn aangesloten bij VECOZO. Voor meer informatie over de aansluiting is de notitie Aansluiting VECOZO Machtigingenportaal en Declaratieportaal voor Mondzorgprofessionals opgesteld.

Mocht u na het lezen van de notitie nog vragen hebben kunt u contact opnemen met het zorgkantoor via telefoonnummer (0570) 68 71 11 of per e-mail naar zorgkantoor.adm@eno.nl.

Documenten