Bent u Wlz-zorgaanbieder

Zorgaanbieders
Het zorgkantoor regelt goede zorg in de regio
Zorgkantoor hero

Registratie basisinformatie gehandicaptenzorg

Voor de basisinformatie van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg wordt gewerkt aan een landelijke registratie. Daarmee wordt voor zorgzoekers via ZorgkaartNederland een actueel en toegankelijk overzicht van zorg en voorzieningen beschikbaar. Daarnaast hoeven zorgaanbieders op termijn niet meerdere keren dezelfde informatie aan te leveren.

Voorschrift Zorgtoewijzing versie juli 2022

Belangrijke wijziging die nu in het voorschrift is opgenomen is de nieuwe aanvraagmethodiek voor Meerzorg. Om iedereen die te maken heeft met deze Meerzorgaanvragen voldoende voorbereidingstijd te geven, publiceren we deze ruim voor de ingangsdatum. Verder is de aanspraak op Geriatrische Revalidatiezorg vanuit de Wlz aangescherpt en is er per 1 juli een wijziging doorgevoerd in de Regeling langdurige zorg (Rlz) om logeren beter te kunnen inpassen naast de zorg thuis via MPT en/ of PGB. 

Coronacrisis

Graag houden wij u op de hoogte van de actuele en voor u relevante informatie over het coronavirus. Lees meer op onze informatiepagina.

In verband met de getroffen maatregelen is ons kantoor gesloten tot en met 19 mei. Wij zijn wel telefonisch en per e-mail bereikbaar. Voor meer infomatie verwijzen wij u naar onze contactpagina.

Publicatie Nota van Inlichtingen op basis van uitspraak voorzieningen-rechter in kort geding

Op 1 oktober 2020 heeft de rechter uitspraak gedaan in het kort geding over het inkoopkader voor de langdurige zorg. De exacte implicaties van het vonnis leest u in de Nota van Inlichtingen (NvI).

Regiovisie van zorgkantoor Midden IJssel

Zorgkantoor Midden IJssel beschrijft in zijn regiovisie de stip op de horizon; een klein, cliëntgericht zorgkantoor met een zichtbare meerwaarde in regio Midden IJssel. De komende jaren zet ons zorgkantoor belangrijke stappen om deze stip op de horizon te verwezenlijken. Daarbij hanteren we zes leidende principes:

  1. cliëntgerichte zorg,
  2. hoogwaardige zorg,
  3. toegankelijke zorg,
  4. samenhangende zorg,
  5. doelmatige zorg en
  6. vermindering van administratieve lasten.

Benieuwd geworden?

Regioanalyse 2021

Zorgkantoor Midden IJssel stelt jaarlijks een regioanalyse samen. Deze regioanalyse vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom zorgvraag en -aanbod naar speerpunten voor het regionale zorginkoopbeleid. De regioanalyse is daarmee een belangrijke pijler voor het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor.

Overgangsregeling Ggz naar Wlz

Zoals u wellicht al vernomen heeft, is het aantal aanvragen van ggz-cliënten voor een Wlz-indicatie per 2021 hoger dan verwacht. Hierdoor ontstaat vertraging in het proces van toekenning van de Wlz-indicaties door het CIZ én in het daaropvolgende proces van zorgbemiddeling door de zorgkantoren.