Aanbieders langdurige zorg vanuit de Wlz

Zorgkantoor Midden IJssel
Wie kan mij zorg bieden?

Zorgkantoor Midden IJssel

Veel Wlz-zorgaanbieders zijn instellingen die in het bezit zijn van een toelating, een soort vergunning voor Wlz-zorg. Het gaat onder andere om de volgende instellingen:

  • verzorgingshuizen;
  • verpleeghuizen;
  • thuiszorgorganisaties;
  • instellingen voor gehandicapten.

Zorgkantoor Midden IJssel maakt ieder jaar afspraken met instellingen die de geïndiceerde zorg mogen leveren. Dit zijn de zogenaamde gecontracteerde zorginstellingen. Bekijk de gecontracteerde zorginstellingen per 1 januari 2020.

Online zorgaanbieders zoeken

Via de online Zorgatlas kunt u gemakkelijk en snel zoeken naar zorg vanuit de Wlz in de regio van het Zorgkantoor Midden IJssel. De zorgatlas laat zien welke zorgaanbieders de door u gezochte zorg leveren en wat de gemiddelde wachttijden zijn. Voor het actuele zorgaanbod kunt u ook bellen met onze afdeling Zorgtoewijzing, via telefoonnummer (0570) 68 74 41.

Kwaliteitsgegevens zorgaanbieders

Wilt u meer informatie over de kwaliteit van zorg bij de zorgaanbieders in uw regio? Zorgaanbieders publiceren ieder jaar een kwaliteitsverslag op hun website. Daarin kunt u lezen hoe het met de kwaliteit gesteld is. U vindt onze zorgaanbieders via de online Zorgatlas. Ook op de overheidswebsite www.kiesbeter.nl vindt u actuele gegevens over de kwaliteit van zorgaanbieders. U kunt eenvoudig op zorgaanbieder zoeken. Hulp nodig? Belt u dan met onze afdeling Zorgtoewijzing, via telefoonnummer (0570) 68 74 41.

Klantbeoordelingen zorgaanbieders

Bent u benieuwd hoe de zorgaanbieders in uw regio beoordeeld worden door cliënten en hun naasten? Inzicht in cliëntervaringen kan waardevol zijn bij het maken van uw zorgkeuze. Op www.zorgkaartnederland.nl vindt u de ervaringen van cliënten en hun naasten. U kunt eenvoudig op zorgaanbieder zoeken (en op locatieniveau indien de zorgaanbieder meerdere locaties heeft). Hulp nodig? Belt u dan met onze afdeling Zorgtoewijzing, via telefoonnummer (0570) 68 74 41.

Zelf zorgaanbieder kiezen met PGB

Bij sommige indicaties kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden budget (PGB). Met dit budget kunt u zelf afspraken maken wie onder welke voorwaarden de geïndiceerde zorg gaat leveren. Lees meer over het PGB.