Zorgprofiel (ZP)

De zorg die u nodig heeft staat omschreven in het zogenaamde zorgprofiel (ZP). Wie in een Wlz-instelling woont, krijgt precies de zorg die past bij de zwaarte van de ziekte of aandoening. Niet iedereen heeft namelijk evenveel zorg nodig. Daarom zijn er verschillende zorgprofielen. Er zijn lichte profielen voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging en zware profielen voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige complexe beperking of een zware vorm van dementie.