Wlz in het buitenland

Zorgkantoor Midden IJssel
Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven kunnen in bepaalde situaties Wlz-zorg in het buitenland krijgen of een vergoeding voor Wlz-zorg in het buitenland. De Wlz-uitvoerder (uw zorgverzekeraar) beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding van Wlz-zorg in het buitenland.
Zorgkantoor Midden IJssel

PGB

Een budgethouder mag bij tijdelijk verblijf in het buitenland maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen met zijn PGB. Alleen bij palliatieve terminale zorg mag het PGB maximaal 1 jaar worden ingezet. Na zes weken aaneengesloten verblijf in het buitenland kan het PGB-bedrag verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland. Meer informatie.

Zorg in natura

Als u tijdelijk in het buitenland verblijft en niet over een PGB beschikt, dan heeft u recht op de benodigde Wlz-zorg in natura. Er wordt hierbij wel onderscheid gemaakt tussen landen binnen de EU/EER en landen daarbuiten. De vergoeding van de Wlz-zorg in het buitenland loopt via uw zorgverzekeraar en niet via het Zorgkantoor.

Als u al beschikt over een indicatie voor Wlz-zorg en u deze zorg nodig heeft tijdens uw verblijf in het buitenland, dan moet u hiervoor van tevoren een machtiging bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Het kan ook gebeuren dat u opeens Wlz-zorg nodig hebt in het buitenland, bijvoorbeeld als u na een ziekenhuisopname verzorging nodig hebt. Een plaatselijke arts mag dan vaststellen welke zorg noodzakelijk is. Vervolgens moet uw zorgverzekeraar toestemming geven voor de vergoeding van de zorg. Het is mogelijk dat niet alle kosten van de Wlz-zorg in het buitenland worden vergoed.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland. Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.