Voetzorg

Wilt u weten wie de kosten van voetverzorging aan cliënten met een Wlz-indicatie betaalt? Dit hangt af van welk type voetverzorging sprake is. De zorgaanbieder bepaalt welk type voetverzorging nodig is. Er zijn drie categorieën:

  • Noodzakelijke voetverzorging
  • Geneeskundige voetzorg
  • Cosmetische voetverzorging

Noodzakelijke voetverzorging

De kosten van noodzakelijke voetverzorging worden vergoed vanuit de Wlz. Het maakt daarbij niet uit wie de behandelaar is, bijvoorbeeld een podotherapeut, verzorgende of pedicure. Ook maakt het niet uit of de behandeling plaatsvindt binnen de instelling of daarbuiten. De zorgaanbieder bepaalt wie de zorg levert.

Het kan voorkomen dat u een andere zorgverlener wil dan door de Wlz-instelling is aangewezen. In dat geval zijn de kosten voor de noodzakelijke voetverzorging voor uzelf. Het is belangrijk dat de zorgverlener u goed informeert over de mogelijkheden en de kosten.

Geneeskundige voetzorg

Geneeskundige voetverzorging wordt in principe niet vergoed uit de Wlz. Geneeskundige voetzorg, bijvoorbeeld bij diabetesvoeten, valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten. In uw zorgpolis staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld.

Geneeskundige voetzorg in een instelling

Woont u in een instelling? En ontvangt u van deze instelling ook behandeling? Alleen als u bent opgenomen in een Wlz-instelling met verblijf én behandeling in dezelfde Wlz-instelling, dan vallen de kosten voor geneeskundige voetzorg wel onder de Wet langdurige zorg.

Cosmetische voetverzorging

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan mag u noodzakelijke voetverzorging vanuit uw budget betalen. Dit geldt niet voor medisch noodzakelijke geneeskundige voetzorg of cosmetische voetverzorging.

Voetzorg en pgb

Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan mag u noodzakelijke voetverzorging vanuit uw budget betalen. Dit geldt niet voor medisch noodzakelijke geneeskundige voetzorg of cosmetische voetverzorging.