Ggz in de Wlz

Update 14 december:

Vertraging in indicatiestelling Ggz naar Wlz

Er zijn heel veel mensen die een Wlz-indicatie voor ggz-zorg in 2021 hebben aangevraagd. Daarom ontstaat er vertraging. Het kan dus zijn dat het langer duurt voordat u weet ├│f u een Wlz-indicatie krijgt en of uw Wlz-zorg geregeld is. Per brief informeren we u binnenkort over wat dit precies voor u betekent.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u vragen? Op www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz/clienten-en-naasten/vertraging/faq-vertraging vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Komt u er niet uit of staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan - bij voorkeur via wachtlijst@eno.nl - contact met ons. Telefonisch bereikt u ons via (0570) 68 74 41.

Informatie over ggz in de Wlz

Heeft u te maken met langdurige, psychische problemen? Heeft u blijvend, intensieve zorg of toezicht nodig? En overziet u zelf niet altijd wanneer u hulp nodig heeft? Dan heeft u waarschijnlijk zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. U hoeft voor deze zorg dan niet langer ondersteuning bij de gemeente of zorgverzekeraar aan te vragen. Hieronder leest u er meer over.

Wat verandert er voor u?

U heeft nu ggz-zorg vanuit de gemeente (Wmo), uw zorgverzekering, de Jeugdwet en / of de Forensische zorg. Het CIZ beoordeelt aan de hand van Wlz-toegangscriteria of u deze zorg in 2021 krijgt vanuit de Wlz. U vraagt hiervoor in 2020 een indicatie aan bij het CIZ. De indicatie blijft uw hele leven lang geldig. Heeft u een Wlz-indicatie ontvangen van het CIZ? Dan helpt het Zorgkantoor Midden IJssel u om passende zorg te krijgen.

Heeft u bij uw indicatie-aanvraag aangegeven dat u graag bij dezelfde zorgaanbieder(s) blijft? Wij doen ons uiterste best om te zorgen dat u die zorg ook in 2021 van uw vertrouwde zorgaanbieder krijgt. Verwachten wij toch een verandering? Dan nemen we contact met u op. Samen kijken we naar uw situatie en zoeken we een passende oplossing.

Het aanvragen van langdurige zorg doet u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Past de zorg die u nodig heeft in de Wlz? Dan krijgt u een indicatie voor langdurige zorg van het CIZ. Via de website van het CIZ vindt u informatie, een handig stappenplan en de documenten die u nodig heeft voor de aanvraag.

In het indicatiebesluit van het CIZ vindt u een zorgprofiel. Afhankelijk van het zorgprofiel heeft u recht op bepaalde zorg. Bekijk de zorgprofielen
1 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding
2 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en verzorging
3 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
4 GGZ-W: wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging
5 GGZ-W: beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding

Zorgkantoor Midden IJssel helpt bij het regelen van langdurige zorg

Het zorgkantoor voert de Wlz uit. Nederland is verdeeld in regio’s. Elke regio heeft zijn eigen zorgkantoor. Het maakt niet uit waar u verzekerd bent. Zorgkantoor Midden IJssel is verantwoordelijk voor de Wlz-zorg aan alle inwoners van de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst. Het zorgkantoor adviseert en ondersteunt bij al uw vragen over langdurige zorg. Wij helpen u bij het zoeken naar een zorgaanbieder die past bij uw zorgvraag.

Soorten langdurige zorg

Hoe wilt u de zorg en ondersteuning ontvangen? Er zijn verschillende mogelijkheden

  • Zorg thuis; geregeld door één aanbieder of meerdere aanbieders
  • Zorg ontvangen in een instelling
  • Uw zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb); u kiest zelf van wie u zorg krijgt en maakt zelf afspraken met zorgverleners

Soms is een combinatie van verschillende soorten zorg ook mogelijk. Meer informatie vindt u hier.

Hulp nodig?

Heeft u vragen? U kunt ons een e-mail sturen via wachtlijst@eno.nl of hulp vragen aan uw zorgaanbieder.

Cliëntondersteuning

U kunt ook gebruik maken van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner van het zorgkantoor of van een organisatie voor cliënt ondersteuning denkt met u mee over welke zorg u nodig heeft en hoe u dat regelt. Cliëntondersteuning kost u niets. Meer informatie vindt u hier.

U betaalt een eigen bijdrage in de Wlz

Zorg vanuit de Wlz wordt betaald vanuit de overheid. U betaalt een deel van de kosten zelf. Dit heet een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoe hoog de eigen bijdrage is. Het gaat er hierbij om welk soort zorg u krijgt en hoe hoog uw inkomen en vermogen is. Als de Wlz-zorg in gaat, sturen we uw gegevens naar het CAK. U krijgt een brief (beschikking) van het CAK. Hierin staat de hoogte van de eigen bijdrage per maand. De rekening volgt daarna.

Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Veelgestelde vragen

1. Waarom moet ik over naar de Wlz?

Omdat de wet verandert in 2021. De wet is pas veranderd zodat ook mensen met een psychische stoornis samenhangende zorg voor een langere tijd krijgen.

Uw zorg valt vanaf 2021 niet meer onder de gemeente of de zorgverzekering, maar onder de Wlz. In 2020 vraagt u bij het CIZ alvast een indicatie aan voor langdurige zorg. Als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg, en er veranderd niks in uw situatie, dan hoeft u niet steeds opnieuw aan te tonen dat u intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig heeft.

2. Kan ik een aanvraag voor een Wlz-indicatie weigeren?
Ja, dat is mogelijk. Dan blijft u ggz-zorg ontvangen van uw gemeente of zorgverzekering. Overleg met uw zorgaanbieder of uw zorg beter past in de Wlz.
3. Ik woon nu via begeleid wonen. Kan ik blijven wonen waar ik nu woon?
Dat is ons uitgangspunt. Dit is bijvoorbeeld wel afhankelijk of uw zorgaanbieder een contract heeft afgesloten met het zorgkantoor voor het leveren van zorg uit de Wlz. Eind 2020 is hierover meer bekend. Als we veranderingen in uw zorg verwachten laat het zorgkantoor dit u zo snel mogelijk weten. We zoeken samen naar een passende oplossing.
4. Ik ben niet tevreden over mijn huidige zorgaanbieder. Waar kan ik terecht?
Bespreek eerst uw klachten met uw zorgaanbieder. Zij moeten de kans krijgen om uw klacht op te op te lossen. Op de website van uw zorgaanbieder staat hoe u een klacht bij de zorgaanbieder kan indienen. Wordt de klacht niet opgelost door de zorgaanbieder? Dan kunt u in 2020 contact opnemen met uw gemeente hierover. Vanaf 2021 kunt u bij het zorgkantoor terecht.
5. Vervalt mijn zorgverzekering?
Nee, u behoudt nog steeds uw zorgverzekering. Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben voor de ziektekosten. Dit is voor bijvoorbeeld voor de kosten van een opname in het ziekenhuis. Het zorgkantoor is er voor iedereen met een Wlz-indicatie. Nederland is verdeeld in regio’s. Elke regio heeft zijn eigen zorgkantoor. De plaats waarin u woont bepaald bij welk zorgkantoor u uw Wlz zorg kunt regelen. Het maakt daarbij niet uit bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent voor de ziektekosten.