Veel gestelde vragen

Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over zorg in natura.

Waar vind ik meer informatie over de Wlz-leveringsvormen en welke zorg daar onder valt?
Zie de informatie op onze website en/of kijkt u op de website Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland. Heeft u hierna nog vragen, neem dan contact op met onze afdeling BZTW.
Heb ik een aanvullende verzekering nodig als ik opgenomen ben in een Wlz-instelling?

Behandeling in de Wlz
Heeft u de Wlz-indicatie ‘Verblijf met behandeling’ en verblijft u in een instelling die ook uw behandeling levert? Dan heeft u vanuit de Wlz recht op vergoeding van huisartsenzorg, geneesmiddelenzorg, hulpmiddelenzorg en mondzorg. U krijgt deze zorg niet meer vergoed uit de Basisverzekering. Dit geldt vanaf de dag dat u in een instelling verblijft. De instelling waar u verblijft, regelt deze zorg voor u.

Aanvullende verzekering
Voor sommige onderdelen van uw behandeling is vergoeding opgenomen in Aanvullende verzekeringen. Of het afsluiten van een Aanvullende verzekering zinvol is, is ter eigen afweging. Uw Wlz-instelling kan u daarbij helpen door informatie te geven over de zorg die zij u biedt of kan bieden. Ook kan uw Wlz-instelling u informeren over de zorg die u kunt verwachten. Voorbeeld: Soms is fysiotherapie integraal onderdeel van de behandeling die door uw Wlz-verblijfsinstelling wordt geleverd en heeft u recht op vergoeding vanuit de Wlz.

Indien u kiest voor levering van zorg in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van mpt en pgb is er per definitie geen sprake van verblijf en behandeling door dezelfde instelling. U heeft vanuit de Wlz dan geen aanspraak op vergoeding van extra zorg.

Heeft u vragen?
U kunt afdeling Zorgtoewijzing bellen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer (0570) 687441.

Welke kosten kunnen er extra in rekening worden gebracht als ik opgenomen ben?
Bij verblijf in een zorgstelling op basis van een Wlz-indicatie ontvangt u alle zorg en diensten die tot de Wlz aanspraken behoren zonder dat u hoeft bij te betalen (behoudens de wettelijke Eigen Bijdrage). Zorginstellingen mogen u uiteraard wel aanvullende diensten aanbieden die niet in het verzekerde pakket zitten. Veelal vindt er overleg met de cliëntenraad plaats over de aard en de kosten voor deze aanvullende diensten.
Ik moet verhuizen in verband met een renovatie en/of nieuwbouw of het permanent sluiten van de zorginstelling waar ik woon. Wat zijn de financiële consequenties hiervan?
Het kan voorkomen dat er sprake is van een gedwongen verhuizing in verband met renovatie en/of nieuwbouw of het permanent sluiten van een woning voor verblijf. In dat geval ontvangt u van de zorginstelling een tegemoetkoming in de kosten voor het inrichten van de nieuwe woning.
Wie betaalt mijn Trombosezorg bij een opname in een Wlz-instelling?
In geval van verblijf met behandeling door dezelfde Wlz-instelling omvat de Wlz-aanspraak trombosezorg. Ook als de instelling het onderzoek uitbesteedt aan een trombosedienst, blijft het Wlz-zorg. U kunt dit teruglezen via de website van Zorginstituut Nederland.
Ik heb een indicatie die valt onder het Wlz overgangsrecht, wat betekent dat voor mij?
U kunt hiervoor kijken op de website die uitleg geeft over het overgangsrecht voor de Regeling Wlz-indiceerbaren.