Zorg in natura

Zorgkantoor Midden IJssel
Kiest u voor zorg in natura, dan krijgt u zorg van een zorgaanbieder waarmee het zorgkantoor Midden IJssel een contract heeft afgesloten.
Zorgkantoor Midden IJssel

U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend. Het zorgkantoor betaalt de kosten rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U hoeft geen eigen administratie bij te houden. Het kan zijn dat u een verplichte eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Bij zorg in natura kunt u zelf uw zorgaanbieder kiezen. Heeft u nog geen keuze gemaakt voor een zorgaanbieder, dan helpen wij u daar graag bij. Zorgkantoor Midden IJssel maakt ieder jaar afspraken met instellingen die de ge├»ndiceerde zorg mogen leveren. Dit zijn de zogenaamde gecontracteerde zorginstellingen. Bekijk de gecontracteerde zorginstellingen per 1 januari 2020.

Online zorgaanbieder zoeken

Via de online Zorgatlas kunt u gemakkelijk en snel zoeken naar zorg via de Wlz in de regio van het zorgkantoor Midden IJssel. De zorgatlas laat zien welke zorgaanbieders de door u gezochte zorg leveren en wat de gemiddelde wachttijden zijn.

Zelf zorgaanbieder zoeken met PGB

Bij sommige indicaties kunt u kiezen voor een Persoonsgebonden budget (PGB). Met dit budget kunt u zelf afspraken maken wie onder welke voorwaarden de geïndiceerde zorg gaat leveren. Lees meer over het PGB.

Zorg in natura omzetten naar PGB

Ontvangt u zorg in natura en wilt u dit omzetten naar een PGB? Bekijk dan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PGB. Let op: de mogelijkheden voor omzetten kunnen per persoon verschillen.

Heeft u een keuze gemaakt voor een PGB of zorg in natura? Dan zit u daar niet definitief aan vast. U kunt uw PGB omzetten naar zorg in natura (en andersom) via een omzettingsformulier. U kunt dit formulier opvragen bij het zorgkantoor via telefoonnummer (0570) 68 74 51.

Vragen over zorg in natura?

Voor informatie over zorg in natura en zorginstellingen met wie wij afspraken hebben gemaakt kunt u contact opnemen met onze afdeling zorgtoewijzing.
Telefoonnummer: (0570) 68 74 41.

Spoed of crisissituatie?
Neem contact op met uw huisarts in een crisissituatie. Uw huisarts kan dan verdere stappen ondernemen.