Wet langdurige zorg

Zorgkantoor Midden IJssel
Wet langdurige zorg (Wlz)
Zorgkantoor Midden IJssel

De Wet langdurige zorg is ingevoerd per 1 januari 2015 en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Voor wie is de Wet langdurige zorg van toepassing?
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Welke zorg kan ik krijgen via de Wet langdurige zorg?
Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn.

Zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
U heeft, met een passende indicatie, recht op een volledig (integraal) zorgpakket. Hierin zit:

 • Verblijf;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Behandeling;
 • Eigen gebruik van hulpmiddelen zoals rolstoel of scootmobiel;
 • Vervoer;
 • Hulp bij het huishouden.

Jonger dan 18 jaar? Dan worden ook eventuele woningaanpassingen vergoed.

Mogelijkheden indien u de zorg vanuit de Wlz indicatie voor verblijf niet in een instelling maar thuis wilt ontvangen

Mogelijkheden zorg thuis
Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden om zorg thuis te krijgen. In plaats van zorg met verblijf kunt u kiezen voor:

Volledig pakket thuis (vpt)
Het vpt bevat bijna alle zorg die u ook in een instelling zou krijgen, maar dan bij u thuis. Dat houdt in:

 • persoonlijke verzorging;
 • verpleging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • maaltijden (eten en drinken);
 • hulp bij het huishouden.

Modulair pakket thuis (mpt)
U kunt er ook voor kiezen om alleen bepaalde onderdelen (modules) van de zorg af te nemen bij een zorgaanbieder. Bijvoorbeeld wel de persoonlijke zorg, maar geen begeleiding. Met het modulair pakket thuis kunt u de verschillende onderdelen ook bij verschillende zorgaanbieders afnemen als u dat wilt. U kunt het modulair pakket thuis combineren met een persoonsgebonden budget als u dat wilt. De afspraken worden beschreven in het zorgplan.

Het modulair pakket thuis is mogelijk voor deze soorten zorg (modules):

 • persoonlijke verzorging;
 • verpleging;
 • begeleiding;
 • Wlz-behandeling;
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding;
 • hulp bij het huishouden.

Het mpt is zonder maaltijden. Wanneer u ondersteuning wilt bij de maaltijdvoorziening, dan kunt u daarover informatie vragen bij de afdeling Wmo van uw gemeente.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Met een persoonsgebonden budget (PGB) organiseert u zelf uw zorg en kiest u bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt. De zorgverlener moet de zorg wel bij u thuis kunnen leveren. U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af. Er worden eisen gesteld aan het pgb. De zorg moet bijvoorbeeld van goede kwaliteit zijn. Ook moet u (of uw vertegenwoordiger) de taken en plichten die aan het budget zijn verbonden kunnen uitvoeren. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder wordt betaald. U krijgt geen geld op de eigen rekening.

Voor meer informatie over de keuze tussen de verschillende leveringsvormen kunt u dit ook lezen in de folder van Zorginstituut Nederland. Voor meer informatie, klik hier.

Extra zorg thuis nodig?
Heeft u een modulair pakket thuis (mpt) en/of een persoonsgebonden budget (pgb)? En komt u aantoonbaar niet (meer) uit met het beschikbare budget of aantal uren zorg vanuit uw zorgprofiel? Dan is het per 1 juli 2018 in bepaalde situaties mogelijk om een extra toeslag te krijgen van maximaal 25% bovenop uw huidige budget. Dat noemen we Extra Kosten Thuis (EKT). EKT kon worden ingezet voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en begeleiding in groepsverband. De (extra) zorg thuis moet dan wel verantwoord zijn.

Heeft u een mpt? Dan beoordeelt uw zorgaanbieder in hoeverre extra zorg nodig is. Uw zorgaanbieder stuurt de aanvraag voor de EKT-toeslag naar het zorgkantoor. Koopt u uw zorg zelf in met een pgb? Dan dient u zelf de aanvraag voor de EKT-toeslag in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor toetst vooraf in hoeverre het extra budget noodzakelijk is en of u aan de voorwaarden voldoet. U kunt hier (PDF) lezen welke voorwaarden het zorgkantoor hanteert.

Hoe kan ik Wlz-zorg aanvragen?

Een Wlz-indicatie kunt u aanvragen bij het CIZ. Een belangrijke voorwaarde is dat u altijd toezicht nodig heeft of dat er 24 uur per dag zorg dichtbij moet zijn. Meer informatie over het aanvragen van Wlz-zorg.

Welke zorg is beschikbaar als ik niet in aanmerking kom voor Wlz?
Komt u niet in aanmerking voor langdurige zorg in de Wlz? Misschien komt u in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente levert deze zorg. Meer informatie over contactgegevens van de gemeenten die vallen in de regio Midden IJssel.

Als u verpleging en verzorging thuis nodig heeft, kunt u die via de Zorgverzekeringswet ontvangen. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de geneeskundige zorg thuis. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u wat u aan verpleging en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg en stemt af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben, kunt u ons altijd een e-mail sturen of bellen. Ons e-mailadres is wachtlijst@eno.nl en ons telefoonnummer is (0570) 68 74 41. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 17.00 uur.