Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Zorgkantoor Midden IJssel
Voorzieningen, hulp en ondersteuning thuis
Zorgkantoor Midden IJssel

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het gaat daarbij om hulp en ondersteuning zodat de burger een huishouden kan voeren, zich in en om de woning en lokaal kan verplaatsen en kan deelnemen in het maatschappelijk verkeer.

U komt in aanmerking voor hulp en ondersteuning als u in het dagelijks leven moeite hebt:

  • met het huishouden;
  • bij bewegingen in en om het huis;
  • in het plaatselijk vervoer;
  • bij het ontmoeten van mensen.

Uitvoering Wmo door uw gemeente

Uw gemeente bepaalt of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. U kunt hiervoor terecht bij het Wmo-loket in uw gemeente.
Gemeente Telefoonnummer
Website
Deventer (0570) 69 39 11 www.deventer.nl/wmo
Raalte
(0572) 34 77 99 www.raalte.nl
Olst-Wijhe (0570) 56 80 80
https://ondersteuning.olst-wijhe.nl
Voorst
(0571) 28 77 66 https://www.bakenlochem.nl