Wijzigingen doorgeven

Zorgkantoor Midden IJssel
Wijzigingen in uw persoonlijke situatie of uw zorgovereenkomst kunt u schriftelijk aan ons doorgeven. Lees hieronder hoe uw de wijzigingen aan ons kunt doorgeven.
Zorgkantoor Midden IJssel

Wijziging in uw persoonlijke situatie

Wilt u als budgethouder of vertegenwoordiger een wijziging doorgeven die betrekking heeft op uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld een aanvraag voor de WSNP, verhuizing of wijziging van het correspondentieadres)? Stuurt u dan een mail naar pgb@eno.nl.

U kunt ons ook schriftelijk op de hoogte brengen van de wijziging. Ons postadres is:

Zorgkantoor Midden IJssel,
Postbus 40,
7400 AA Deventer

Tijdelijk naar het buitenland
Gaat u tijdelijk naar het buitenland en ontvangt u een Persoonsgebonden budget (PGB)? Lees meer over een (tijdelijk) verblijf in het buitenland en uw PGB.


Wijziging met betrekking tot uw zorgovereenkomst

Wanneer u een wijziging door wilt geven met betrekking tot de zorgovereenkomst, dan gebruikt u hiervoor het PGB Portaal

Einde PGB

Wanneer u uw PGB wilt stopzetten, dan moet u dat aan het Zorgkantoor Midden IJssel doorgeven via een wijzigingsformulier (zie boven).

Vergeet u niet om dan ook de zorgovereenkomst met uw zorgverlener te beëindigen bij de SVB? Informatie over het beëindigen van de zorgovereenkomst kunt u vinden via de website van de SVB.