Handige websites

Bedrijf of instelling Website
Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Uitvoeren van financiële regelingen en het informeren van burgers.
www.hetcak.nl 
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Onder andere verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen voor langdurige
zorg in het kader van de Wlz. 
www.ciz.nl
Eno
Zorgkantoor Midden IJssel is ondergebracht bij Eno. Daarnaast is Eno aanbieder van
zorgverzekeringen. 
www.eno.nl 
KiesBeter
Wat is goede zorg en waar kunt u die krijgen? KiesBeter is de wegwijzer van de
overheid. 
www.kiesbeter.nl 

MEE

Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE biedt onder andere hulp bij PGB
aanvragen. Zie ook hulp en ondersteuning. 

www.mee.nl 

Mezzo

Landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste (mantelzorgers). 

www.mezzo.nl 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ambitie: iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter
te maken.

www.rijksoverheid.nl 
Nationale ombudsman
Behandelt klachten van burgers over de overheid. De Nationale ombudsman is
onafhankelijk en onpartijdig.
www.nationaleombudsman.nl
Ondersteuning op school
Alle nodige informatie over leerlinggebonden financieringen.
www.oudersenrugzak.nl 
Per Saldo, belangenorganisatie
Belangenbehartiging van mensen met een PGB.
www.pgb.nl
Professionals bij niet aangeboren hersenletsel
Zie ook hulp en ondersteuning.
 www.professionalsinnah.nl
Raster Ouderenwerk (voorheen Focus)
Advisering en ondersteuning voor (familie van) ouderen.
www.rastergroep.nl
Regelhulp
Wegwijzer van de overheid naar zorg en ondersteuning.
www.regelhulp.nl
Salland verzekeringen
Zorgverzekeraar
www.salland.nl
SVB Servicecentrum PGB
Beheerder van het PGB.
www.svb.nl
Vriendendiensten Deventer
Voor mensen met psychiatrische beperkingen. Zie ook hulp en ondersteuning.
www.vriendendienstendeventer.nl
Wijkwinkel Deventer
Informatie over wonen, zorg en welzijn. Zie ook hulp en ondersteuning.
www.wijkwinkeldeventer.nl
Zorginstituut Nederland (voorheen College voor zorgverzekeringen)
Ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).
www.zorginstituutnederland.nl
Zorgverzekeraars Nederland
Belangenbehartiger van de zorgverzekeraars.
www.zn.nl