Veelgestelde vragen over PGB

Bekijk hieronder enkele veelgestelde vragen over het persoonsgebonden budget (PGB). Staat uw vraag er niet tussen? Kijk dan eens op onze informatiepagina's over het PGB of neem contact met ons op.Heeft uw vraag betrekking op het PGB trekkingsrecht? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over het PGB trekkingsrecht.

Hoe lang duurt het voordat een pgb wordt toegekend?
Als het indicatiebesluit van het CIZ en het compleet door u ingevulde pgb-aanvraagformulier en Budgetplan in ons bezit zijn, duurt dit maximaal 6 weken. U dient dan wel te voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen die aan een pgb worden gesteld. U mag ook een aanvullend persoonlijk plan insturen bij uw aanvraagformulier en budgetplan.
De SVB betaalt mijn partner uit. Telt dat loon dan mee als inkomen?
Ja. Als u het pgb gebruikt om salaris uit te laten betalen aan uw partner, dan is dat voor uw partner inkomen.
Kan ik zowel een pgb als zorg in natura hebben?

Met het indicatiebesluit weet u op welke Wlz-zorg u recht heeft. Voor de manier waarop u die zorg krijgt, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Zorg met verblijf in een Wlz-zorginstelling (opname);
  • Zorg bij u thuis (vpt of mpt), geregeld door het zorgkantoor;
  • Persoonsgebonden budget (pgb);
  • Combinatie van modulair pakket thuis (mpt) en het pgb.

Lees meer over pgb, zorg in natura, mpt, vpt of een combinatie van mpt en pgb.

Bekijk de voorwaarden voor een pgb.

Waar kan ik vinden welke zorg niet met een pgb mag worden ingekocht?
In de vergoedingenlijst vindt u een overzicht met onderwerpen. Daarin staat of het betreffende onderwerp wel of niet vanuit het pgb vergoed kan worden. Bekijk de vergoedingenlijst persoonsgebonden budget 2021 (PDF).
Kan ik met het pgb ook vervoerskosten betalen?

Als uw pgb ook is toegekend voor begeleiding groep met vervoer, of als u geïndiceerd bent voor een ZZP VV (verzorging en verpleging), dan mag u het pgb ook besteden aan de voor uzelf gemaakte kosten van vervoer naar de dagbesteding.

Wanneer bovenstaande niet op u van toepassing is, dan kunt u voor vervoer bij uw gemeente een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Moet een budgethouder zich houden aan het Arbeidstijdenbesluit?
Ja. Een budgethouder dient bij het aangaan van een overeenkomst met een zorgverlener bij wie het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing is (bijvoorbeeld familieleden) rekening te houden dat er niet meer dan veertig uur in één week voor hem werkzaamheden worden verricht.