PGB fraude melden

Zorgkantoor Midden IJssel
PGB fraude in gemeentes Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Voorst?
Zorgkantoor Midden IJssel

Denkt u dat iemand in uw omgeving een persoonsgebonden budget (PGB) onrechtmatig besteedt? Heeft u een PGB, maar ontvangt niet de zorg die u inkoopt? Of misschien beheert iemand anders uw budget en ontvangt u helemaal geen zorg? Dan heeft u misschien te maken met misbruik en/of fraude.

PGB fraude melden bij zorgkantoor Midden IJssel

Geef een vermoeden van PGB fraude in de gemeentes Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Voorst door aan zorgkantoor Midden IJssel. Dit kan anoniem, maar u kunt uw gegevens ook achterlaten, zodat wij u kunnen bellen voor meer informatie. Om een PGB fraude te melden gebruikt u ons online contactformulier of bel (0570) 68 74 51. Geef zoveel mogelijk informatie over uw vermoeden van de fraude.

Doet u liever een (eventueel anonieme) melding per post? Stuur ons dan een brief met zoveel mogelijk informatie over uw vermoeden van fraude.

Zorgkantoor Midden IJssel
Postbus 40
7400 AA Deventer

Vanwege de privacy van onze klanten kunnen wij u niet informeren over de uitkomst van een onderzoek.

Wat als fraude vaststaat?
Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen:

  • we vergoeden de declaratie niet;
  • we laten een door de SVB uitbetaalde of door het zorgkantoor Midden IJssel vergoede declaratie terugbetalen door de budgethouder, als de fraude pas na de uitbetaling of vergoeding door ons is vastgesteld;
  • we brengen eventuele extra gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening;
  • we beëindigen het PGB;
  • we melden de fraude op de waarschuwingslijst van Stichting Centraal Informatie Systeem en/of andere databanken. Zo waarschuwen we andere zorgkantoren en wordt het voor de fraudeur moeilijk om ergens anders een PGB aan te vragen. Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens;
  • we doen aangifte bij de politie.

Let op: dit zijn mogelijke maatregelen. Voor welke maatregelen wordt gekozen, is afhankelijk van de aard en de omvang van de fraude.

PGB fraude in andere gemeentes melden

Wilt u fraude van een PGB melden van iemand die buiten onze regio woont? U kunt bij het zorgkantoor van die regio een PGB fraude melden. Via de zorgkantoorzoeker kunt u de postcode van de woonplaats van de vermoedelijke fraudeur invullen, en verschijnt de naam van het bijbehorende zorgkantoor. Bij dat zorgkantoor maakt u de PGB-fraudemelding.