Klacht melden

Zorgkantoor Midden IJssel
Zorgkantoor Midden IJssel

Klacht melden over zorgkantoor Midden IJssel

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de manier waarop u door ons bent bejegend. Ook is het mogelijk dat u ontevreden bent, bijvoorbeeld omdat u niet bent teruggebeld of omdat u van mening bent dat wij uw vragen niet naar behoren hebben beantwoord. Laat ons dit dan weten. Met uw melding kunnen wij proberen uw ongenoegen weg te nemen en onze service te verbeteren.

U kunt uw klacht over zorgkantoor Midden IJssel schriftelijk of telefonisch melden. Om misverstanden te voorkomen heeft een schriftelijke melding (waaronder e-mail) de voorkeur boven een telefonische melding.

U kunt uw klacht desgewenst anoniem melden.

Zorgkantoor Midden IJssel
Afdeling Juridische zaken
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Of stuur u klacht per e-mail naar: juridisch@eno.nl 
Telefonisch uw klacht melden kan via: (0570) 68 71 34

Klachtenprocedure zorgkantoor Midden IJssel
Behalve bij een anonieme melding verzenden wij binnen één week een ontvangstbevestiging. Het is mogelijk dat wij u in de gelegenheid stellen uw klacht mondeling toe te lichten.

Complexe en urgente klachten worden als zodanig aangemerkt en met voorrang, maar wel zorgvuldig en met inachtneming van de procedure, behandeld.

Binnen zes weken ontvangt u onze schriftelijke reactie op uw klacht.

Vervolgprocedure
Wanneer u zich niet kunt vinden in de afhandeling van uw klacht kunt u binnen één jaar na datum van onze schriftelijke reactie contact opnemen met de Nationale Ombudsman. Contactgegevens de Nationale Ombudsman:

Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Telefoonnummer: (0800) 33 55 555. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale Ombudsman.