Klacht melden

Zorgkantoor Midden IJssel
Hieronder staan de procedures beschreven over het melden van een klacht over een zorgaanbieder.
Zorgkantoor Midden IJssel

Wilt u een klacht melden over Zorgkantoor Midden IJssel? Klik dan hier.

Klacht melden over een zorgaanbieder of zorginstelling

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de geleverde zorg. Is dit het geval dan kunt u bij de betreffende zorgaanbieder/-instelling een overleg aanvragen of een klacht indienen om op deze manier tot een oplossing te komen. Iedere zorginstelling is wettelijk verplicht een klachtenregeling te treffen.

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht, dan kan een onafhankelijke cliëntondersteuner u kosteloos hierbij helpen.

Wilt u informatie en advies bij uw vraag of klacht over de kwaliteit van de zorg? Dan kunt u ook terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Melding van de klacht

Behalve de mogelijkheid om zelf een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder/-instelling kunt u ook altijd Zorgkantoor Midden IJssel inschakelen.

U kunt uw klacht over de zorgaanbieder/-instelling schriftelijk of telefonisch melden. Om misverstanden te voorkomen heeft een schriftelijke melding (waaronder e-mail) de voorkeur boven een telefonische melding. U kunt uw klacht desgewenst anoniem melden.

Zorgkantoor Midden IJssel
Afdeling Juridische zaken
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer.

Of stuur uw klacht per e-mail naar: juridisch@eno.nl
Telefonisch uw klacht melden kan via telefoonnummer: (0570) 68 71 11

Klachtenprocedure

Behalve bij een anonieme melding verzenden wij binnen één week een ontvangstbevestiging, met daarbij een verklaring waarmee u ons toestemming kunt verlenen voor het verstrekken van uw persoonsgegevens aan de zorgaanbieder/-instelling.

Complexe en urgente klachten worden als zodanig aangemerkt en met voorrang, maar wel zorgvuldig en met inachtneming van de procedure, behandeld.

De klacht wordt onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur afgehandeld. De medisch adviseur bepaalt de meest aangewezen weg om, gezien de aard van de klacht, tot een oplossing te komen.

De volgende mogelijkheden staan open:

  • Begeleiding: het zorgkantoor stuurt de klacht ter afhandeling door naar de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder/-instelling, waarbij het zorgkantoor de afhandeling blijft volgen.
  • Bemiddeling: uw klacht wordt rechtstreeks door het zorgkantoor voorgelegd aan de zorgaanbieder/-instelling, waarbij actieve bemiddeling zal plaatsvinden.