Bezwaar maken

Zorgkantoor Midden IJssel
Wanneer u het niet eens bent over een schriftelijke beslissing
Zorgkantoor Midden IJssel

Bent u het niet eens met een schriftelijke beslissing van het zorgkantoor Midden IJssel? Bijvoorbeeld over de toekenning of vaststelling van een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Op de schriftelijke beslissing wordt hiervan melding gemaakt.

Melding van het bezwaar

U kunt binnen zes weken na dagtekening van het besluit van het zorgkantoor schriftelijk bezwaar maken. Op het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

  • de naam en het adres van de bezwaarmaker;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
  • en de gronden van het bezwaar.

Onderteken uw bezwaarschrift en stuur dit zonder postzegel naar:

Zorgkantoor Midden IJssel
Afdeling Juridische zaken
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Bezwaarprocedure

Binnen één week zenden wij u een ontvangstbevestiging. Het is mogelijk dat wij u in de gelegenheid stellen uw bezwaar mondeling toe te lichten. Het bezwaar wordt binnen zes weken (met een mogelijkheid tot uitstel voor ten hoogste zes weken) schriftelijk afgehandeld.

Vervolgprocedure

Na de bezwaarprocedure kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing op bezwaar van het zorgkantoor beroep aantekenen bij de Rechtbank. De beslissing op bezwaar maakt hiervan melding.