PGB voorwaarden

Zorgkantoor Midden IJssel
Voorwaarden voor een PGB-Wlz aanvraag
Zorgkantoor Midden IJssel

Bij een aanvraag voor een persoonsgebonden budget (PGB) via de Wet langdurige zorg (Wlz) moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

1: U heeft een budgetplan

Om in aanmerking te komen voor een PGB-Wlz stuurt u een budgetplan naar uw zorgkantoor. Uit het budgetplan moet blijken dat u Wlz-verzekerde zorg inkoopt. U kunt hiervoor het budgetplan 2021 (PDF) van Zorginstituut Nederland downloaden, afdrukken en invullen.

Als u lid bent van Per Saldo, dan heeft Per Saldo een aantal tips voor u om het budgetplan te maken. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo.

U stuurt het volledig ingevulde budgetplan als bijlage bij het PGB aanvraagformulier naar het zorgkantoor.

Relevante documenten:

Wilt u alleen zorg inkopen bij zorginstellingen die ook al een contract met het zorgkantoor hebben? Dan heeft u geen recht op PGB-Wlz.

2: U voldoet aan de verplichtingen

U moet (kunnen) voldoen aan alle verplichtingen die het PGB met zich meebrengt.

3: U heeft een Bewuste-Keuze-gesprek bij het zorgkantoor

Om te kunnen beoordelen welke soort zorg (PGB of zorg in natura) u het best kunt inzetten, nodigen wij u uit voor een persoonlijk gesprek (het Bewuste-Keuze-gesprek) met twee van onze medewerkers.

Tijdens het gesprek controleren wij of het burger service nummer (BSN) van uw identiteitsbewijs overeen komt met het BSN van het indicatiebesluit. Wanneer u een of meerdere personen heeft meegenomen om u tijdens het gesprek bij te staan, noteren wij van die personen de naam en het BSN aan de hand van het identiteitsbewijs.

4: De weigeringsgronden zijn op u niet van toepassing

U krijgt niet altijd een PGB toegewezen. Soms heeft het zorgkantoor grond om het verlenen van een PGB-Wlz te weigeren. Meer informatie.