PGB verantwoording

Terugbetalen

Het PGB is gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inkoop van zorg. Het PGB dat u niet aan zorg uitgeeft, betaalt de SVB terug aan het zorgkantoor.

Wat als, na onderzoek, fraude vaststaat?

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen:

 • we vergoeden de declaratie niet;
 • we laten een door de SVB uitbetaalde declaratie terugbetalen door de budgethouder, als de fraude pas na de uitbetaling of vergoeding door ons is vastgesteld;
 • we brengen eventuele extra gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening;
 • we beëindigen het PGB;
 • we melden de fraude op de waarschuwingslijst van Stichting Centraal Informatie Systeem en/of andere databanken. Zo waarschuwen we andere zorgkantoren en wordt het voor de fraudeur moeilijk om ergens anders een PGB aan te vragen. Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens;
 • we doen aangifte bij de politie.

Let op: dit zijn mogelijke maatregelen. Voor welke maatregelen wordt gekozen, is afhankelijk van de aard en de omvang van de fraude.

Verantwoordingsvrij bedrag

In het PGB Portaal kun u het verantwoordingsvrije bedrag opvragen. Het verantwoordingsvrij bedrag is 1,5 % van het PGB en zal op uw eigen bankrekening worden gestort.  Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. Als u geen uitgaven heeft gedaan heeft u geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag.

Goed om te weten:

 • Uw administratie vijf jaar bewaren
  Als budgethouder bent u verplicht om uw PGB-administratie vijf jaar te bewaren.
 • Intensieve controle, administratief vooronderzoek en huisbezoek
  Steekproefsgewijs controleren wij tussen 10% en 33% van onze budgethouders of het PGB besteed is aan zorg. Dit doen we door de zorgovereenkomsten, declaraties, facturen, loonstroken van de SVB en (indien van toepassing) de betalingsbewijzen (bankafschriften) bij u op te vragen. Dit wordt een intensieve controle genoemd.
 • Tips voor een goede administratie
  Om goed te kunnen declareren bij de SVB, moet u uw administratie goed bijhouden. Er zijn verschillende mogelijkheden om de administratieve verplichtingen gemakkelijker te maken. Bekijk onze tips voor een goede administratie.