PGB trekkingsrecht

Zorgkantoor Midden IJssel
De PGB-regeling is vanaf 2015 veranderd. De overheid heeft het ‘trekkingsrecht’ in de PGB-Wlz geïntroduceerd. Dit heeft gevolgen voor wie het PGB budget voor een budgethouder beheert.
Zorgkantoor Midden IJssel

Zorgkantoor Midden IJssel is al in 2014 gestart met een pilot om ervaring op te doen met het trekkingsrecht. Met behulp van de leerervaringen uit de pilot zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt over de werkwijze, de gebruikte formulieren en informatievoorziening aan cliƫnten.

Trekkingsrecht, wat is dat?

Tot en met 31 december 2014 ontving u uw budget op uw eigen rekening. Daarvan betaalde u uw zorgverleners. U verantwoorde achteraf de door u ingekochte zorg. Met trekkingsrecht krijgt u niet langer uw budget op uw eigen rekening, maar wordt uw budget beheerd door het SVB Servicecentrum PGB (SVB). De SVB betaalt uw zorgverleners op basis van door u ingezonden facturen en/of declaraties. Voordat de SVB uitbetaalt, controleren de SVB en het zorgkantoor of de zorg daadwerkelijk betaald mag worden uit het PGB-Wlz. Verantwoording achteraf is hierdoor niet meer nodig.

Waarom trekkingsrecht?

De overheid wil oneigenlijk gebruik van het PGB-Wlz tegengaan. Het trekkingsrecht maakt het mogelijk om alle betalingen aan zorgverleners vooraf te controleren. De SVB gaat bijvoorbeeld na of u een zorgovereenkomst heeft met de zorgverlener of zorginstelling. Het zorgkantoor beoordeelt uw zorgbeschrijvingen (voorheen het zorgplan) en geeft de SVB vooraf toestemming welke zorg betaald mag worden van uw budget.

Voor wie geldt het trekkingsrecht?

Vanaf 2015 geldt het trekkingsrecht voor alle budgethouders met een PGB-Wlz. Ook de gemeentes werken met het trekkingsrecht, namelijk bij het PGB-Wmo.

Verplichtingen bij trekkingsrechten

Bij het trekkingsrecht horen een aantal verplichtingen. Meer informatie.

Meer informatie over trekkingsrecht

Wilt u meer informatie over trekkingsrecht? Kijk dan bij veelgestelde vragen.

Ook kunt u de folder Uw zorg zelf inkopen in zes stappen (PDF) downloaden. Dit is een folder van Zorginstituut Nederland.

Formulieren bij het trekkingsrecht