PGB terugbetalen

Zorgkantoor Midden IJssel
Niet uitgegeven geld terugbetalen aan het zorgkantoor
Zorgkantoor Midden IJssel

Het persoonsgebonden budget (PGB) is gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inkoop van zorg. Lees meer over de situaties waarbij een PGB tussentijds kan eindigen.

Uw budget wordt niet op uw eigen rekening gestort, maar wordt beheerd door het SVB Servicecentrum PGB (SVB). De SVB betaalt uw zorgverleners op basis van door u ingezonden facturen en/of declaraties.

Wat als, na onderzoek, fraude vaststaat?
Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen:

  • we vergoeden de declaratie niet;
  • we laten een door de SVB uitbetaalde of door het zorgkantoor Midden IJssel vergoede declaratie terugbetalen door de budgethouder, als de fraude pas na de uitbetaling of vergoeding door ons is vastgesteld;
  • we brengen eventuele extra gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening;
  • we beëindigen het PGB;
  • we melden de fraude op de waarschuwingslijst van Stichting Centraal Informatie Systeem en/of andere databanken. Zo waarschuwen we andere zorgkantoren en wordt het voor de fraudeur moeilijk om ergens anders een PGB aan te vragen. Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens;
  • we doen aangifte bij de politie.

Let op: dit zijn mogelijke maatregelen. Voor welke maatregelen wordt gekozen, is afhankelijk van de aard en de omvang van de fraude.

Verantwoordingsvrij bedrag voor kleine uitgaven

Over 1,5% van het netto PGB hoeft u geen verantwoording af te leggen. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. Dit bedrag heet het 'verantwoordingsvrije bedrag'. Het verantwoordingsvrije bedrag is bestemd voor kleine uitgaven. U kunt het verantwoordingsvrije bedrag declareren bij het SVB Servicecentrum PGB (SVB). U dient daarvoor een declaratie te maken en in te dienen bij de SVB.

U heeft geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag, wanneer u geen uitgaven heeft verantwoord.