Informatie budgethouders en het coronavirus

Zorgkantoor Midden IJssel

We zien veel extra inzet van zorgverleners en gewaarborgde hulpen om de zorg voor de budgethouder zo goed mogelijk door te laten gaan, ook in deze moeilijke tijden. Wij waarderen dit enorm.

 

Zorgkantoor Midden IJssel

Herhaalprik tegen corona voor pgb-zorgverleners

 

Zorgverleners die voor budgethouders van een persoonsgebonden budget (pgb) werken, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden om een afspraak te maken voor een herhaalprik tegen het coronavirus. Hieronder leest u hoe u een afspraak kunt maken. U krijgt de vaccinatie bij de GGD. U beslist zelf of u de coronaprik wilt halen. Deze is gratis.

Waarom nog een herhaalprik tegen corona?

U krijgt de herhaalprik omdat het belangrijk is de medische risicogroepen en hun zorgverleners in het najaar extra te beschermen tegen het coronavirus. We verwachten dat de besmettingen in de winter op gaan lopen. De herhaalprik met het vernieuwde vaccin biedt bescherming tegen meer varianten dan het originele vaccin. Hierdoor wordt u niet of minder ziek van het coronavirus en beschermt u zowel uzelf als uw patiënten en cliënten. 

Voor wie?

Deze uitnodiging is bedoeld voor zorgverleners die voor pgb-budgethouders werken. Dit betekent dat u betaald wordt voor de door u geleverde zorg via een pgb. Zorgmedewerkers die niet via het pgb werken worden op een andere wijze uitgenodigd voor vaccinatie.

Wanneer?

Heeft u minimaal 3 maanden geleden de laatste prik of een coronabesmetting gehad?
Dan kunt u vanaf 13 september 2022 een afspraak maken bij de GGD. 
Heeft u de griepprik gehad of krijgt u binnenkort de griepprik? U mag beide vaccinaties tegelijkertijd of kort na elkaar halen.

Welk vaccin?

U krijgt het vernieuwde vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. U kunt niet kiezen. Met deze vaccins bent u beter beschermd tegen corona.

Hoe maakt u een afspraak?

Via www.solopartners.nl maakt u een afspraak voor de herhaalprik bij de GGD. Op deze website wordt u gevraagd een formulier in te vullen. Na het invullen wordt u doorgeleid naar Digitale Assistent van de GGD, waar u de mogelijkheid krijgt om voorkeursdata en dagdelen aan te geven. Binnen 5 dagen ontvangt u uw afspraakbevestiging via mail met daarin de datum, het tijdstip en de GGD-locatie. In deze afspraakbevestiging staat een barcode die gescand wordt op de locatie.
Lukt het u niet om naar de afspraak te komen, dan kunt u deze online verzetten of afzeggen. Hoe u dat doet staat in de afspraakbevestiging.

Vragen over uw gezondheid

Op de website van het RIVM vindt u een vragenlijst. Vul deze vooraf thuis in en neem hem mee naar de afspraak.

Belangrijk voor de afspraak

Neem een mondkapje mee;
Draag kleding waarbij u snel uw bovenarm bloot kunt maken;
Neem de uitnodigingsmail, afspraakbevestiging en de ingevulde vragenlijst mee;
Neem uw identificatiebewijs mee (paspoort, rijbewijs of ID-kaart).

Meer weten?

Kijk op www.coronavaccinatie.nl of bel naar 0800-1351 (gratis).
Heeft u vragen of twijfels over de herhaalprik? Bel dan naar 0800-7707707. Of ga naar vragenovercorona.nl.

 

Extra kosten door corona (EKC) 2022

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de regeling niet-geleverde zorg beëindigd. U kunt dus niet meer declareren voor niet-geleverde zorg. Daarnaast zijn de regels voor extra kosten gerelateerd aan corona aangepast.

Sinds de start van de corona pandemie zijn er twee regelingen getroffen voor het persoonsgebonden budget. Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren, en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Het betreft de regeling niet-geleverde zorg (NGZ) en de regeling extra kosten vanwege COVID-19 (EKC). Inmiddels kan de zorg weer grotendeels doorgaan dankzij vaccinaties, beschermingsmiddelen en andere maatregelen. Daarom wordt de regeling NGZ met ingang van 1 januari 2022 beëindigd en gaat de regeling EKC in gewijzigde vorm door.

Vergoeding 2022

Voor nu geldt dat vanaf 1 januari 2022 alleen een vergoeding kan worden aangevraagd voor:
• de extra kosten voor een vervangende zorgverlener, mits uw huidige budget niet toereikend is;
• (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is;
• het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening die via de apothekers wordt uitgevoerd.

Zie ook

Kamerbrief voortzetting financiële COVID-maatregelen zorg 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Overige informatie


Informatie van de overheid en SVB over corona