Informatie voor budgethouders vanwege het coronavirus

Het zorgkantoor ziet dat er veel extra inzet is van zorgverleners en gewaarborgde hulpen om de zorg voor de budgethouder in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij waarderen de extra inzet van alle zorgverleners enorm.

Zorgkantoor Midden IJssel
Zorgkantoor Midden IJssel

Het zorgkantoor ziet dat er veel extra inzet is van zorgverleners en gewaarborgde hulpen om de zorg voor de budgethouder in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij waarderen de extra inzet van alle zorgverleners enorm.

Extra kosten door corona (EKC) 2022

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de regeling niet-geleverde zorg beëindigd. U kunt dus niet meer declareren voor niet-geleverde zorg. Daarnaast zijn de regels voor extra kosten gerelateerd aan corona aangepast.

Sinds de start van de corona pandemie zijn er twee regelingen getroffen voor het persoonsgebonden budget. Eén regeling om pgb-zorg die niet geleverd kan worden te declareren, en één regeling om extra kosten die gemaakt zijn vanwege corona te vergoeden. Het betreft de regeling niet-geleverde zorg (NGZ) en de regeling extra kosten vanwege COVID-19 (EKC). Inmiddels kan de zorg weer grotendeels doorgaan dankzij vaccinaties, beschermingsmiddelen en andere maatregelen. Daarom wordt de regeling NGZ met ingang van 1 januari 2022 beëindigd en gaat de regeling EKC in gewijzigde vorm door.

Vergoeding 2022

Voor nu geldt dat vanaf 1 januari 2022 alleen een vergoeding kan worden aangevraagd voor:
• de extra kosten voor een vervangende zorgverlener, mits uw huidige budget niet toereikend is;
• (het vervoer naar) de dagbesteding, bijvoorbeeld als het gaat om duurder vervoer of een hoger tarief omdat er extra ruimte nodig is;
• het vaccineren van de zorgverlener tijdens werktijd (tot een maximum van 2 uur).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Om budgethouders en mantelzorgers in risicosituaties te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen bestaat een aparte voorziening die via de apothekers wordt uitgevoerd.

Zie ook

Kamerbrief voortzetting financiële COVID-maatregelen zorg 2022 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Overige informatie


Informatie van de overheid en SVB over corona