Intensieve controle

Zorgkantoor Midden IJssel
Steekproefsgewijs voeren wij een intensieve controle uit. Dit gebeurt na een verantwoorde periode. Het is mogelijk dat u in deze intensieve controle voorkomt.
Zorgkantoor Midden IJssel

Bij een intensieve controle stuurt u de volgende gegevens naar ons toe:

 • Kopie zorgovereenkomst(en)
 • Kopie declaratieformulieren (indien geen vast maandbedrag is afgesproken met de zorgverlener)
 • Kopie loonstroken (indien van toepassing)
 • Kopie facturen
 • Kopie betalingsbewijzen

Wanneer wij deze gegevens van u willen ontvangen, dan krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Daarnaast controleren wij of uw bestedingen binnen het 'PGB-bestedingsdomein' vallen.

Let u erop dat alle gegevens goed en duidelijk zijn ingevuld. Als de gegevens niet compleet of onjuist zijn, dan kan het persoonsgebonden budget (PGB) worden beĆ«indigd en zelfs worden teruggevorderd.

Afhandeling intensieve controle

Wanneer wij naar aanleiding van een intensieve controle correcties moeten doorvoeren in de verantwoording, dan ontvangt u de volgende brieven:

 • een brief met daarin uitleg over de correcties;
 • een akkoordbrief verantwoording met daarin de correcties verwerkt;
 • een akkoordbrief intensieve controle;
 • de eindbeschikking (subsidievaststelling), mits het subsidiejaar is afgelopen.

Is de intensieve controle akkoord bevonden, zonder dat er correcties nodig zijn? Dan ontvangt u de volgende brieven:

 • een akkoordbrief intensieve controle;
 • de eindbeschikking (subsidievaststelling), mits het subsidiejaar is afgelopen.