Huisbezoek

Zorgkantoor Midden IJssel
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft zorgkantoren de opdracht gegeven om bij een groot aantal budgethouders een huisbezoek te brengen. In een persoonlijk gesprek willen wij onder andere van u en uw gewaarborgde hulp of curator horen of u tevreden bent over uw zorgverleners en of de ingekochte zorg in uw zorgbehoefte voorziet.
Zorgkantoor Midden IJssel

Tijdens het huisbezoek zullen wij u voorlichten, adviseren en eventueel bemiddelen naar een andere zorgaanbieder. Daarnaast zal worden beoordeeld of uw pgb administratie op orde is en passende Wlz zorg inkoopt. Tevens is er ruimte om eventuele vragen te beantwoorden.

Administratief vooronderzoek

Voorafgaand aan het huisbezoek starten wij een administratief vooronderzoek. Om u als budgethouder te ontlasten vragen wij zoveel mogelijk informatie op bij het SVB Servicecentrum PGB. De uitkomst van het administratief vooronderzoek wordt tijdens het huisbezoek met u doorgenomen.

Huisbezoek

Het huisbezoek zal ongeveer 1,5 uur van uw tijd vragen. Bij aanvang van het gesprek wordt aan u gevraagd zich te legitimeren. Het is belangrijk dat u, de budgethouder, zelf bij het gesprek aanwezig bent, tenzij dit vanwege gezondheidsredenen niet haalbaar is. Als u een gewaarborgde hulp of curator heeft is het verplicht dat hij/zij tijdens het huisbezoek aanwezig is. Zorgverleners mogen niet aan het huisbezoek deelnemen. Uitzonderingen kunnen zijn;

  1. ouders die als zorgverlener optreden voor hun kind
  2. kinderen die voor hun ouder(s) en/of partner(s) zorgen
  3. partners, woonachtig op hetzelfde adres, die voor elkaar zorgen.

Als de afspraak niet door kan gaan is het belangrijk dat u uiterlijk 3 werkdagen van tevoren contact met ons opneemt om de afspraak te kunnen verzetten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: (0570) 68 74 51.

Wij vragen u om tijdens het huisbezoek uw eigen pgb-administratie klaar te hebben liggen. De volgende informatie willen wij graag met u doornemen;

Per zorgverlener:

  • de actuele zorgovereenkomst(en);
  • de actuele zorgbeschrijving(en)/zorg--begeleidingsplannen;
  • de declaratieformulieren en/of facturen.

Uitkomst huisbezoek

Wij streven ernaar binnen 6 weken nadat alle stukken van het huisbezoek zijn ontvangen u schriftelijk te informeren over de uitkomst van het huisbezoek. Wij gaan ervan uit dat alles in orde is. In dat geval blijft u uw pgb ontvangen zoals u gewend bent. In alle andere gevallen zal afhankelijk van de situatie worden bekeken welke vervolgstappen er worden ondernomen.