PGB

Zorgkantoor Midden IJssel
Vragen over het PGB?
Zorgkantoor Midden IJssel

Vragen over het PGB?

Voor informatie over het persoonsgebonden budget (PGB) kunt u op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur contact opnemen met een onze medewerkers. Telefoonnummer: (0570) 68 74 51.


Veelgestelde vragen

Bekijk eerst de antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het PGB.


Regel uw zorg makkelijk in het PGB Portaal

Bent u uitgenodigd om het PGB portaal te gaan gebruiken. En heeft u nog vragen? U vindt veel antwoorden op uw vragen in het PGB Portaal.

Ga naar het PGB Portaal

Over het PGB

Heeft u langdurige zorg nodig, waarbij permanent toezicht noodzakelijk is of waarbij er 24 uur zorg in uw nabijheid aanwezig moet zijn? Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor deze langdurige zorg.

Zorg in natura

U kunt Wlz-zorg krijgen van een zorginstelling, bijvoorbeeld verzorging en verpleging bij u thuis. De zorg thuis kan door het zorgkantoor op twee manieren worden geregeld:
a. als een volledig pakket thuis (vpt);
b. als een modulair pakket thuis (mpt).
U kunt ook kiezen voor verblijf in een instelling. U krijgt in dat geval zorg in natura.

PGB

Maar u kunt ook zelf uw zorg inkopen met uw eigen budget. Dit heet een persoonsgebonden budget (PGB). U krijgt het PGB-Wlz van het zorgkantoor.

Het PGB werkt in de volgende zes stappen:
Stap 1: Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast welke zorg u nodig heeft;
Stap 2: U kiest tussen zorg in natura of PGB;
Stap 3: U vraagt een PGB aan bij het zorgkantoor;
Stap 4: Het zorgkantoor kent het PGB toe;
Stap 5: U sluit zorgovereenkomsten af;
Stap 6: U declareert uw kosten bij de SVB.

Combinatie van modulair pakket thuis (mpt) en het PGB

Het is ook mogelijk dat u wilt dat een deel van de zorg wordt geregeld door het zorgkantoor, en dat u andere zorg graag zelf wilt regelen. U kunt dan het modulair pakket thuis (mpt) combineren met het persoonsgebonden budget (PGB). Meer informatie.

Praktische informatie over het PGB

Op deze pagina's vindt u aanvullende praktische informatie over het PGB: