Persoonlijk plan, zorgplan en zorgovereenkomst

Zorgkantoor Midden IJssel
In een persoonlijk plan beschrijft u uitgebreid hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is. In het zorgplan staan de afspraken die u met uw zorgaanbieder maakt. U maakt bijvoorbeeld afspraken over welke zorg u ontvangt, op welk tijdstip en wie u die zorg geeft. Ook stelt u met uw zorgverlener een zorgovereenkomst op.
Zorgkantoor Midden IJssel

Persoonlijk plan
Een persoonlijk plan schrijft u zelf, eventueel met ondersteuning. Hoe u dit kunt doen en een voorbeeld hiervan, vind u via de website van MEE. Om ervoor te zorgen dat u de zorg en ondersteuning krijgt die past bij uw situatie en uw manier van leven, bespreekt u uw persoonlijk plan met uw zorgverleners.

Zorgplan
U maakt samen met uw zorgverlener een zorgplan waarin u afspraken vastlegt. Minimaal twee keer per jaar bespreekt u met uw zorgverlener of de zorg die u krijgt nog voldoet aan uw wensen en behoeften. Als er wijzigingen nodig zijn, dan bespreekt u dit met de zorgverlener en worden er nieuwe afspraken vastgelegd. Het zorgplan is een belangrijk document, omdat hier de afspraken in staan over de zorg die u ontvangt. Het is belangrijk dat u goed begrijpt wat deze afspraken inhouden. Nodig daarom een familielid, vriend of een wettelijk vertegenwoordiger uit bij het gesprek over het zorgplan. Zo ontstaan er geen misverstanden. U kunt ook een onafhankelijke cliƫntondersteuner meenemen naar het gesprek.

Zorgovereenkomst
Naast het zorgplan stelt u met uw zorgverlener ook een zorgovereenkomst op. Hierin staan algemene afspraken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens of aanvullende diensten die geboden worden. De formats voor zorgovereenkomsten vindt u op de website van de SVB.