Cliëntenvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en Dwang

Zorgkantoor Midden IJssel
Zorgkantoren zijn vanaf 2020 verantwoordelijk voor de (inkoop van) de cliëntvertrouwenspersoon (CVP), voortkomend uit de Wet zorg en dwang. Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking.
Zorgkantoor Midden IJssel

De wet houdt in dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast. Uitgangspunt van de wet is ‘Nee, tenzij’. Mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking die gedwongen zorg ontvangen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon, ongeacht de leveringsvorm (natura en/of pgb). Deze cliëntenvertrouwenspersoon ondersteunt cliënten als er sprake is van onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk, luistert onbevooroordeeld en draagt bij aan een betere rechtspositie van de cliënt.

Gecontracteerde CVP-organisatie

Adviespunt Zorgbelang. Voor meer informatie over cliëntvertrouwenspersonen in het kader van de Wet Zorg en Dwang kunt u contact opnemen via 088-929 40 99 of via cvp@advieszorgbelang.nl.

Documenten