Ik heb zorg nodig

Zorgkantoor Midden IJssel
Indien u zorg nodig heeft vanwege ziekte, handicap, beperkingen of psychische/psychiatrische problemen, dan kunt u hieronder de mogelijkheden lezen om deze zorg te ontvangen.
Zorgkantoor Midden IJssel

De Wlz is de zorg die wordt uitgevoerd door het zorgkantoor in uw regio. De Wet langdurige zorg is er voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Vanuit de Wlz wordt ook de zorg vergoed voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking die 24 uur per dag zorg nodig hebben.

De zorg kunt u thuis of bij een zorginstelling krijgen. Zorg thuis kan alleen als de zorg goed en veilig kan worden gegeven en de zorg niet duurder is dan in een zorginstelling.

Wlz aanvragen

Langdurige zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt hier klikken om uw aanvraag te doen. Om een beslissing te kunnen nemen op uw aanvraag, verzamelt het CIZ informatie over u. Bijvoorbeeld over uw gezondheid en over uw huishouden. Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op zorg vanuit de Wlz. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ voert altijd een gesprek met u. Iemand mag u ook helpen bij deze aanvraag, zoals een familielid, vriend of vriendin, huisarts, transferverpleegkundige van het ziekenhuis of de zorginstelling van uw voorkeur. Ook kunt u gebruik maken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hoe gaat het verder als ik een Wlz indicatie heb ontvangen?
U heeft, met een passende indicatie, recht op een volledig (integraal) zorgpakket. Hierin zit:

  • Verblijf;
  • Persoonlijke verzorging;
  • Verpleging;
  • Behandeling;
  • Eigen gebruik van hulpmiddelen zoals rolstoel of scootmobiel;
  • Vervoer;
  • Hulp bij het huishouden.

Voor meer informatie over de leveringsvormen of toeslagen voor extra zorg kunt u hier klikken.

Welke ondersteuning is er voor naasten/mantelzorgers?

Cliënten met een Wlz-indicatie hebben veel zorg nodig. Voor naasten/mantelzorgers kan dat ingrijpend zijn. U kunt als mantelzorger bijvoorbeeld ongerust zijn over de zorg. Of u springt regelmatig in als mantelzorger maar houdt dat niet altijd vol. Het zorgkantoor kan u hierover adviseren. Wij beantwoorden graag uw vragen en zoeken samen naar een oplossing. Wilt u als mantelzorger af en toe ontlast worden? In de Wlz is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een logeeradres voor de cliënt te regelen. Informatie nodig? Belt u dan met onze afdeling Zorgtoewijzing, via telefoonnummer (0570) 68 74 41.

Welke zorg is beschikbaar als ik niet in aanmerking kom voor de Wlz?

Komt u niet in aanmerking voor langdurige zorg in de Wlz? Misschien komt u in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). De gemeente levert deze zorg.

Als u verpleging en verzorging thuis nodig heeft, kunt u die via de Zorgverzekeringswet ontvangen. Ga daarvoor naar de website van Salland Zorgverzekeringen. De wijkverpleegkundige krijgt een centrale rol in de geneeskundige zorg thuis. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u wat u aan verpleging en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg en stemt af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd een e-mail sturen of bellen. Ons e-mailadres is wachtlijst@eno.nl en ons telefoonnummer is (0570) 68 74 41. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag, van 08.00 uur tot 17.00 uur.