Indicatie aanvragen

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die uw zorgbehoefte onafhankelijk, objectief en integraal vaststelt.

Het CIZ beoordeelt of u Wlz-zorg nodig heeft. Het adres van het CIZ staat op https://ciz.nl. U kunt ook bellen: 088 – 789 10 00. U kunt ook digitaal een aanvraag indienen bij het CIZ.

Kunt u het adres van het CIZ niet vinden? Dan mag u het ook bij ons opvragen via telefoonnummer (0570) 68 74 41.

We willen u attenderen op een bericht van het CIZ. In verband met de drukte kan het langer duren voordat het CIZ een aanvraag voor Wlz zorg in behandeling neemt. Het CIZ heeft op dit moment achterstanden. Hierdoor kan het helaas langer duren voordat zij uw aanvraag in behandeling nemen. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op de website van het CIZ of neem contact met hen op via 088-789 10 00.

Heeft u vragen over hoe uw zorg in de Wlz geregeld wordt dan kunt u contact opnemen met het Zorgkantoor. Wij helpen en informeren u graag over de mogelijkheden. Ook als het indicatiebesluit van het Ciz nog niet ontvangen is. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 – 17 uur op telefoonnummer 050 – 68 7441. Kiest u in het keuzemenu voor optie 1.

Indicatiebesluit bij recht op Wlz-zorg

Binnen zes weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, beoordeelt het CIZ welke Wlz-zorg u nodig heeft. In uw indicatiebesluit staat een zorgprofiel vermeld. Het zorgkantoor gebruikt meestal de term 'zorgzwaartepakket' (ZZP), samen met een code, bijvoorbeeld ZZP 5VV of ZZP 3VG. In het document 'ZZP en zorgprofiel' (PDF) kunt u zien bij welk 'ZZP' het zorgprofiel hoort dat in uw indicatiebesluit staat.

Het indicatiebesluit geldt meestal voor onbepaalde tijd. Bij sommige zorgprofielen staat in het indicatiebesluit vermeld hoelang het besluit geldig is (bijv. 3 jaar).

Lees meer over wel of geen recht op Wlz-zorg.

Als blijkt dat u bij de aanvraag onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt of als u de geïndiceerde zorg niet langer nodig heeft, kan CIZ het indicatiebesluit intrekken.

Het zorgkantoor bepaalt of u voldoet aan de eisen om aanspraak te kunnen maken op de Wlz-zorg.

Nieuw indicatiebesluit bij verandering van uw situatie

Verandert uw situatie waardoor u minder, meer of andere zorg nodig heeft? Dan moet u dit zo snel mogelijk melden aan het CIZ. Zij zullen uw zorgbehoefte dan opnieuw beoordelen en, als dat nodig is, een nieuw indicatiebesluit afgeven.

Ondersteuning bij het aanvragen van Wlz-zorg

Soms kunt u extra ondersteuning gebruiken bij het aanvragen van Wlz-zorg. Verschillende instanties bieden u informatie en ondersteuning:

Daarnaast kan uw zorgaanbieder, de cliëntondersteuner, huisarts of transferverpleegkundige de indicatie-aanvraag ook voor u indienen. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de aanvraag.

Folder 'Uw zorg? Onze zorg!'

De folder 'Uw zorg? Onze zorg!' (PDF) is een praktische gids over de periode van indicatiebesluit tot en met de daadwerkelijke zorglevering.