Wlz-zorg aanvragen

Kunt u niet meer goed voor uzelf zorgen? U kunt dan zorg krijgen via de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit zijn de criteria om in aanmerking te komen voor de Wlz:

  • U heeft langdurige zorg nodig, waarbij er 24 uur zorg in uw nabijheid aanwezig moet zijn, of;
  • U heeft langdurige zorg nodig, waarbij permanent toezicht noodzakelijk is.

Heeft u wel zorg nodig, maar voldoet uw zorgvraag niet aan de criteria? Bespreek uw zorgvraag dan met uw huisarts, of met het Wmo-/Jeugdzorg-loket in uw gemeente.

Stappen Wlz-zorg aanvragen

  1. U vraagt een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
  2. U heeft wel of geen recht op Wlz-zorg.
  3. U kiest voor zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB).