De organisatie van het zorgkantoor

Bij het zorgkantoor werken ongeveer 30 medewerkers, verdeeld over drie teams:

  • zorgtoewijzing
  • persoonsgebonden budget;
  • declaraties zorg in natura.

Het zorgkantoor wordt aangestuurd door een directeur. De algehele leiding is belegd bij de Raad van Bestuur.

Elke team heeft specifieke taken in de uitvoering van de Wlz.

 

Zorgtoewijzing

Team zorgtoewijzing zorgt ervoor dat u als cliënt passende zorgt krijgt die aansluit bij uw wensen. Onze medewerkers kunnen u ondersteunen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Ook kunt u hen vragen om te bemiddelen bij wachtlijsten.

 

Persoonsgebonden budget

Team persoonsgebonden budget helpt u bij het maken van een keuze voor het persoonsgebonden budget. Nadat u een aanvraag heeft ingediend, wordt u uitgenodigd voor een face-to-face bewuste-keuzegesprek. Het team toetst of een persoonsgebonden budget bij u past en zorgt ervoor dat het pgb tijdig wordt verstrekt, zodat u zelf de zorg kan inkopen die u wenst.

 

Declaraties zorg in natura

Het team declaraties zorgt ervoor dat alleen betaalt wordt voor de zorg die ook daadwerkelijk geleverd is. Aanbieders die vragen hebben over hun declaratie, de bevoorschotting, of over de nacalculatie kunnen contact opnemen met het team.

 

Ondersteuning vanuit andere afdelingen

Het zorgkantoor wordt ondersteund door verschillende (staf)afdelingen, waaronder:
• Communicatie
• Business control
• Financial control
• Juridische zaken
• Speciale zaken
• Zorgcontrol
• Zorginkoop en -beleid

Iedere (staf)afdeling heeft zijn eigen taken.