Zorgorganisaties in Salland zetten gezamenlijk verpleegkundigen in buiten reguliere werktijden

24 oktober 2019

Een aantal zorgorganisaties in Salland gaat vanaf volgend jaar werken met een zogenoemde regioverpleegkundige. Verzorgenden in een woonzorgcentrum kunnen de regioverpleegkundige in de avond, nacht en in het weekend inschakelen voor vragen waar ze zelf niet uitkomen of als zich een complexe situatie rond een cliënt voordoet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het behandelen van wonden of het toedienen van medicijnen. Zorgkantoor Midden IJssel ondersteunt dit project dat volgend jaar begint in de omgeving Deventer, Raalte, Olst-Wijhe en Holten.

De regioverpleegkundige is tijdens de genoemde tijdstippen oproepbaar en is binnen 20 minuten aanwezig op locatie. Naast ondersteuning van de verzorgende kan de regioverpleegkundige de medisch specialist ontlasten. De verpleegkundige heeft meer kennis en kan soms ook handelingen uitvoeren waarvoor anders de medisch specialist moet worden ingeschakeld. Ook kan de verpleegkundige makkelijker overleg plegen met het ziekenhuis, indien nodig.

Zorginstellingen delen verpleegkundigen met elkaar
De betrokken zorginstellingen laten de regioverpleegkundigen rouleren als antwoord op de krapte op de arbeidsmarkt. Ze delen als het ware een aantal verpleegkundigen met elkaar in de avond, nacht en in het weekend. Zorgkantoor Midden IJssel ondersteunt het project financieel omdat wij samenwerken in de regio ten gunste van de cliënten in de langdurige zorg belangrijk vinden. “Om de zorg beter te maken en medewerkers een aantrekkelijke functie te kunnen bieden moeten we samenwerken in de regio”, zegt Jacqueline Poortvliet, zorginkoper van Zorgkantoor Midden IJssel. “In dit geval kunnen we door samen te werken een cliënt ’s nachts sneller helpen als er iets aan de hand is.”

De zorgorganisaties die meedoen aan het project zijn: Carinova, ZGR, Solis, 't Dijkhuis, Woonzorgcentrum Humanitas, de Parabool, Ludgerus, ECR (herstelzorg) en Zorggroep Apeldoorn. Het project is onderdeel van het regionaal ontwikkelbudget.