Verantwoording kwaliteitsbudget 2021

2 maart 2022 - Verstegen Accountant en Zorgkantoren/ZN hebben samen, voortbordurend op het accountantsprotocol van vorig jaar en rekening houdend met de corona-perikelen, een vervolgwerkwijze ontwikkeld voor het onderzoek door de accountant op de verantwoording van het kwaliteitsbudget over 2021. Hieronder treft u het rondrekenmodel 2021, de Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget en corona-compensatie 2021 en het accountantsprotocol 2021. De deadline van indienen van de nacalculatie voor zorgaanbieders met kwaliteitsbudget is door de NZa vastgesteld op 24 juni 2022. Betrokken zorgaanbieders in onze regio zijn apart geïnformeerd over het tijdpad van zorgkantoor Midden IJssel tot die datum.

Rondrekenmodel 2021 (EXCEL)
Fizi handreiking rondrekening kwaliteitsbudget VV 2021 (Word)
Accountantsprotocol rondrekening kwaliteitsbudget VV 2021 (PDF)