Wet open overheid

 

Welke informatie is openbaar?

Veel informatie is al openbaar en kunt u vinden op onze website of op deze pagina. Bent u op zoek naar beleidsinformatie over het zorgkantoor die (nog) niet openbaar is, dan kunt u deze informatie opvragen bij het zorgkantoor.

U kunt informatie opvragen als:

  • het gaat over ons beleid of over de voorbereiding en uitvoering daarvan;
  • deze informatie nog niet openbaar is;
  • u wilt dat de informatie openbaar wordt, dus te bekijken is door iedereen.

Bepaalde informatie mogen wij volgens de Wet open overheid (Woo) of andere wetten niet openbaar maken. Dit gaat om informatie als:

  • bijzondere persoonsgegevens zoals persoonsgegevens over ras, etnische afkomst, politieke opvattingen of over strafrechtelijke veroordelingen; en,
  • Beschikkingen.

 

Eigen gegevens

Wilt u uw eigen gegevens bij ons bekijken? Neem dan rechtstreeks contact op met het zorgkantoor.

 

Een Woo-verzoek doen

Bent u op zoek naar beleidsinformatie over het zorgkantoor die (nog) niet openbaar is? Doe dan een Woo-verzoek en gebruik hiervoor het online formulier. Zo kunnen wij u het snelst helpen.

Voor algemene vragen kunt u ook contact met ons opnemen via: (0570) 68 7441.

Hoe gaat een Woo-procedure?

Na uw verzoek beoordelen wij of wij de gegevens openbaar maken. U krijgt uiterlijk binnen 4 weken een reactie op uw Woo-verzoek. Deze periode kunnen wij met 2 weken verlengen. Bijvoorbeeld als het gaat om veel informatie. Wij nemen dan ook altijd contact met u op om te overleggen over de afhandeling van uw verzoek.

 

Waar delen we informatie?

De beschikbare informatie delen we via onze website.

Daarnaast wordt alle openbare informatie opgenomen op deze pagina